Правила та умови онлайн казино slotoking

Правила організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР

І. ПРАВИЛА ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР

 1. Загальні положення
 2. Основні поняття та терміни
 3. Права та обов’язки організатора азартних ігор
 4. Права, обов’язки та вимоги до гравця
 5. Правила користування клієнтським рахунком (ігровим рахунком) гравця
 6. Відкриття та поповнення клієнтського рахунку (ігрового рахунку) гравця
 7. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця та здійснення належної перевірки
 8. Нарахування та виплата виграшів, повернення депозитів та здійснення інших виплат з клієнтського рахунку (ігрового рахунку) гравця
 9. Неактивні клієнтські рахунки (ігрові рахунки) гравця
 10. Комунікація зі службою підтримки
 11. Правила самообмеження
 12. Відповідальна гра
 13. 8

ІІ. УМОВИ ТА ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. Загальні положення та особливості участі в азартних іграх казино у мережі Інтернет

ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

І. ПРАВИЛА ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР

1. Загальні положення

Ці правила організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет визначають порядок надання Товариством з обмеженою відповідальністю «Слотс Ю.Ей.» послуг у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, участі у азартних іграх казино у мережі Інтернет, строки внесення ставок, виплати (видачі) виграшів (призів), права, обов’язки гравця та організатора азартних ігор та всі інші відносини, що виникають між гравцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Слотс Ю.Ей.» під час участі гравця в азартних іграх казино у мережі Інтернет та користування вебсайтом «slotoking.ua» відповідно до законодавства України (далі за текстом у всіх відмінках – «Правила»).

2. Основні поняття та терміни

Азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), ймовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Бренд азартних ігор казино у мережі Інтернет – сукупність якісних характеристик, які дають змогу будь-якій особі розрізняти організатора азартних ігор під брендом slotoking, що складає собою об’єкти інтелектуальної власності у сукупності повного та скороченого найменування українською та англійською мовою:

Повне найменування бренду українською мовою - СЛОТОКІНГ

Повне найменування бренду англійською мовою - slotoking

Веб Сайт – це веб сайт (чи його мобільна версія) організатора азартних ігор, за адресою «slotoking.ua».

Виграш - кошти або майно, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру, що обраховується як різниця між заявленою гравцем сумою виплати та сплаченими гравцем сумами депозитів, враховуючи повернення депозитів, та виплачується на підставі Замовлення Гравця, що включає в себе суму податків та зборів, що утримуються відповідно до чинного законодавства.  

Виграш у азартну гру – визначення результату азартної гри шляхом обрахунку кількості ігрових замінників грошей, що залишаються на клієнтському  (ігровому) рахунку гравця у разі перемоги у азартній грі. 

Виплата - це операція з будь-якої виплати (повернення депозиту, виплата виграшу, інші платежі) грошових коштів гравцю з його клієнтського (ігрового) рахунку на його особистий рахунок або у будь-який інший спосіб, передбачений Правилами азартних ігор.

Гравець (клієнт) - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, не перебуває в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння, не визнаний організатором азартних ігор небажаним, не має інших законодавчих обмежень на участь у грі, яка за власним бажанням бере участь в азартній грі, яка погоджується з правилами організатора азартних ігор та умовами надання послуг з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет.

Депозит – це сума грошових коштів, що сплачена гравцем Організатору азартних ігор з метою наступного використання у якості ставок для участі у азартних іграх. Оплата Депозитів гравцями здійснюється через Платіжні системи.

Замовлення – це запит гравця до організатора азартних ігор про виплату грошових коштів, які не використані для ставок в азартній грі (ігровій сесії), що полягає у поверненні внесених гравцем депозитів, а у разі замовлення суми більшої за суму внесених і неповернутих раніше депозитів – шляхом нарахування і виплати йому виграшу в розмірі суми такої різниці.

Ігровий замінник гривні () - електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі, що є частиною клієнтського  (ігрового) рахунку гравця. Організатор азартних ігор не продає та не міняє грошові кошти на ігрові замінники гривні та зворотно. Ігрові замінники гривні не є майном, не мають самостійної цінності і використовуються відповідно до цих Правил з метою обліку ходу та результату азартної гри (ігрової сесії) при наданні Організатором азартних ігор послуг з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет.                

Каса - частина онлайн-системи Організатора азартних ігор, що містить інформацію для гравця в обсягах, визначених Організатором азартних ігор та цими Правилами.

Клієнтський (ігровий) рахунок гравця - частина онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, яка необхідна для ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця, може надавати додаткові можливості для самоідентифікації Клієнта (гравця) або містить будь-яку іншу інформацію, яка передбачена законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», правилами організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет або чинним законодавством України.

Мобільний (програмний) додаток (мобільний додаток) - комп’ютерна програма (програмне забезпечення), призначена для роботи на мобільних пристроях, на різних операційних системах (IOS, Android, та інші), за допомогою якої через онлайн-систему організатора азартних ігор здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор.

Небажаний гравець – це гравець, який порушує Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, правила організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, договір про участь в азартній грі (договір публічної оферти), інші нормативно-правові акти у сфері організації та проведення азартних ігор, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра в застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, що можуть вплинути на результати виграшу, або який перешкоджає здійсненню виплат виграшів, інших виплат, ображає честь і гідність відвідувачів, учасників, представників організатора азартних ігор, третіх осіб, відмовляється від проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних) .

Обґрунтована підозра – це наявність фактів або інформації, які дають підстави вважати, що гравець, якому організатор азартних ігор заборонив участь у азартних іграх, застосовував та/або застосовує методи, технології, програми, прийоми, що вплинули чи можуть вплинути на результати виграшу.

Організатор азартних ігор – юридична особа, Товариство з обмеженою відповідальністю «Слотс Ю.Ей.», юридична адреса: Україна 03150 м.Київ, вул. Ділова, буд. 6, ідентифікаційний код 43846231, що здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 р.

Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. В даному випадку Платіжна система забезпечує проведення розрахунків і здійснення платіжних операцій між Клієнтом (гравцем) і Організатором азартних ігор. Платіжна система є незалежною від Організатора азартних ігор організацією (юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України або іншої держави), яка надає послуги Клієнтам (гравцям) і Організатору азартних ігор на підставі відповідних Договорів.

Повернення Депозиту – це операція з перерахування Депозиту або його частини, який Гравець сплатив Організатору азартних ігор та замовив для виплати, яка не є Виграшом відповідно до цих Правил та яка може бути замовлена гравцем навіть за відсутності його Виграшу в азартній грі. Повернення Депозиту не призводить до приросту показників фінансового або майнового стану Гравця, чи до збільшення його активів, або зменшення зобов'язань Гравця. Повернення Депозиту здійснюється в межах сплаченого та не повернутого раніше Депозиту та відповідно змінює баланс ігрових замінників гривні на клієнтському (ігровому) рахунку гравця.

Поповнення – операція з передання гравцем грошових коштів Організатору азартних ігор, що змінює баланс ігрових замінників гривні  на клієнтському      (ігровому) рахунку, та їх використання у якості ставок для участі в азартних іграх, що здійснюється під час азартної гри.

Правила організатора азартних ігор (Правила) – це умови організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Ставка - грошові кошти , що передаються Гравцем Організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі (продовження ігрової сесії – азартної гри, що поєднує елементи різних азартних ігор). Виходячи з розміру ставки, відповідно до правил азартної гри визначається розмір виграшу. Оплата ставок гравцями здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет.

Транзакція – будь-яка операція, пов’язана зі зміною балансу на Ігровому рахунку Гравця.

Уповноважений орган – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та відповідно до законодавства України.

 

3. Права та обов’язки організатора азартних ігор

3.1. Організатору азартних ігор забороняється:

3.1.1. Приймати ставки в азартній грі в осіб, які не можуть бути гравцями відповідно до цих Правил та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

3.1.2. Проводити азартні ігри казино в Інтернет без отримання ліцензії;

3.1.3. Пропонувати як виграш чи замість виграшу алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові чи тютюнові вироби або інше майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів та ліцензій;

3.1.4. Пропонувати або давати гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів та ліцензій;

3.1.5. Примушувати відвідувачів до участі в азартних іграх;

3.1.6. Здійснювати операції з прийняття ставки, повернення Депозиту, а також операції з виплати виграшу без фіксації відповідної операції в онлайн-системі організатора азартних ігор;

3.1.7. Здійснювати виплату виграшу, його еквівалента або повернення      Депозиту будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату виграшу, його еквівалента або повернення Депозиту. Це обмеження не поширюється на випадки звернення щодо повернення Депозиту, зробленого особою, яка не досягла 21-річного віку, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, якщо особа, яка звертається за поверненням Депозиту, є її законним представником; 

3.1.8. Приймати ставки у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу; 

3.1.9. Використовувати несертифіковане гральне обладнання, щодо якого встановлена вимога Уповноваженого органу про сертифікацію;

3.2. Організатор азартних ігор має право:

3.2.1. Проводити діяльність відповідно до ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет;

3.2.2. Проводити іншу діяльність у сфері азартних ігор у випадку отримання відповідної ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор;

3.2.3. Організовувати та проводити азартні ігри казино у мережі Інтернет, визначені відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» через вебсайт за адресою «slotoking.ua»;

3.2.4. Мати на праві власності або користування онлайн-систему організатора азартних ігор;

3.2.5. Приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами

3.2.6. Встановити ліміти на виведення та зняття коштів користувачів відповідно до цих Правил;

3.2.7. Відмовити у здійсненні виплат виграшів, повернення депозиту або здійснення інших виплат Гравцю та особі, яка не є гравцем та не має права отримувати такий виграш або ставку відповідно до цих Правил;

3.2.8. Відмовити Гравцю у прийнятті будь-якої ставки;

3.2.9. Відмовити у здійсненні виплат виграшів та у поверненні гравцю зроблених ним Депозитів      за наявності підстав, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

3.2.10. Заборонити або обмежити доступ гравцю та/або відвідувачу вебсайту «slotoking.ua», якщо така особа порушує громадський порядок, або щодо якої виникла обґрунтована підозра в застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, що можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує умови правил організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, договору про участь в азартній грі (договір оферти) та інших нормативно-правових актів організатора азартних ігор;

3.2.11.Заборонити або обмежити доступ гравцю та/або відвідувачу вебсайту «slotoking.ua», якщо така особа ображає честь і гідність відвідувачів, учасників, представників, працівників, третіх осіб, відмовляється від проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) чи яка вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора інтернет казино;

3.2.12. Заборонити Гравцю приймати участь в азартній грі та видалити клієнтський (ігровий) рахунок гравця, який порушує умови правил організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет, договору про участь в азартній грі (договір оферти) та інших нормативно-правових актів організатора азартних ігор;

3.2.13. Збільшити мінімальний вік гравця для участі в азартній грі;

3.2.14. Вносити будь-які зміни до правил організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет, договору про участь в азартній грі (договір оферти) та інших актів організатора азартних ігор з повідомленням гравця про такі зміни, шляхом розміщення оновленої редакції на вебсайті за адресою «slotoking.ua»;

3.2.15. Встановлювати інші обмеження відповідно до цих Правил;

3.2.16. Визнати гравця небажаним відповідно до цих Правил;

3.2.18. Розірвати та припинити договір про участь в азартній грі (договір оферти) без будь-якої причини; 

3.2.19. Здійснити списання      залишку на ігровому рахунку у випадку здійснення шахрайських дій Гравцем відповідно до цих правил;

3.2.20. Запитувати під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) та належної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у гравця будь-які документи та інформацію відповідно до правил організатора азартних ігор, зокрема, але не виключно, власне зображення гравця з необхідним документом або вимагати використання засобів відеозв’язку;

3.2.21. Здійснювати інші права відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, правил організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет, договору про участь в азартній грі (договір оферти) та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

3.3. Обов’язки організатора азартних ігор:

3.3.1. Провадити діяльність виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет;

3.3.2. Організовувати та проводити азартні ігри казино у мережі Інтернет, які відповідають Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» через вебсайт за адресою «slotoking.ua»;

3.3.3. Дотримуватися вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

3.3.4. Дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

3.3.5. Своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав організатор азартних ігор;

3.3.6. Встановлювати та розробляти правила організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет;

3.3.7. Дотримуватися правил організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет;

3.3.8. Дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених Уповноваженим органом;

3.3.9. Використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

3.3.10. Вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати на вебсайті інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

3.3.11. Розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі та надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор, але у будь-якому разі строк надання відповіді не повинен бути більше місяця з моменту отримання скарги відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

3.3.12. Забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

3.3.13. Забезпечити розміщення на вебсайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту;

3.3.14. Розмістити для ознайомлення гравців та відвідувачів на вебсайті за адресою «slotoking.ua» або у мобільному (програмному) додатку інформацію про рішення щодо видачі ліцензії на провадження азартних ігор (дата та номер рішення, строк дії ліцензії), правил організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет;

3.3.15. Надати гравцю письмово або в електронній формі обґрунтовану підозру, з наведенням фактів щодо такої підозри протягом однієї доби з моменту виявлення даної підозри;

3.3.16. Заборонити участь у азартних іграх небажаному гравцю відповідно до цих Правил;

3.3.17. Під час здійснення організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет використовувати онлайн-систему організатора азартних ігор;

3.3.18. Здійснювати прийняття депозитів, повернення      депозитів, внесених гравцями для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет та виплату виграшів у безготівковій формі з урахуванням чинного законодавства України та цих Правил;

3.3.19. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату виграшу, повернення депозиту, інші виплати відповідно цих Правил та строків встановлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

3.3.20. Вживати заходів для недопущення виплати виграшу, повернення депозиту, інші виплати будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення, крім випадків звернення щодо повернення Депозиту, зробленого неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням Депозиту     , є законним представником такої особи;

3.3.21. Вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку та інших осіб, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» не можуть бути гравцями;

3.3.22. Забезпечувати ідентифікацію (верифікацію, встановлення даних) гравця та відвідувача у порядку визначеним цими Правилами та чинним законодавством України;

3.3.23. Утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі;

3.3.24. У випадках передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» обмежити особу в участі в азартних іграх;

3.3.25. Не здійснювати виплату у випадку визнання договору про участь в азартній грі нікчемним;

3.3.26. Забезпечити проведення сертифікації та інспектування онлайн-системи організатора азартних ігор суб’єктами сертифікації, внесеними Уповноваженим органом до переліку суб’єктів сертифікації;

3.3.27. Забезпечити наявність на веб-сайті, мобільних додатках та інших програмно-технічних засобах, у разі використання, достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора азартних ігор – іншими мовами) про: повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами, місцезнаходження організатора азартних ігор, ідентифікаційний код організатора азартних ігор, відомості про ліцензію (рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії), правила організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет, порядок і строки виплати виграшів, інформацію про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор, сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор, інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність, застереження про заборону участі в парі особам, які не досягли 21 року, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю);

3.3.28. Виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та іншими актами законодавства про азартні ігри.

4. Права, обов’язки та вимоги до гравця

4.1. Загальні положення:

4.1.1. Гравець - фізична особа, яка відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та цих Правил;

4.1.2. Здійснення фізичною особою ставки в азартну гру є укладенням між нею та організатором азартних ігор, який проводить відповідну азартну гру, договору про участь в азартній грі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття організатором азартних ігор від фізичної особи ставки в азартну гру;

4.1.3. Гравець самостійно створює клієнтський (ігровий) рахунок гравця;

4.1.4. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до законодавства організатору азартних ігор;

4.1.5. Гравець несе повну цивільну відповідальність за порушення вимог та обов’язків, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, правилами організатора азартних ігор, договору про участь в азартній грі (договір публічної оферти) та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

4.1.6. Порушення вимог цих Правил та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор може призвести до блокування клієнтського (ігрового) рахунку, скасування всіх здійснених ставок та інші дії направлені організатором на припинення взаємовідносин з Гравцем;

4.1.7. Забороняється брати участь в азартній грі:

засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам організатора азартних ігор, у яких вони є засновниками та/або займають керівні посади;

представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників організатора азартних ігор, у яких вони є представниками засновника та/або займають керівні посади;

особам, які можуть мати інформацію про результат азартної гри;

особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);

Голові, членам та службовим особам Уповноваженого органу, крім проведення перевірок методом контрольних закупок.

4.1.8. Організатор азартних ігор може визнати гравця небажаним у наступних випадках:

4.1.8.1. У випадку наявності підозри на шахрайські дії зі сторони гравця та виявлення фактів поповнення ігрового рахунку третіми особами або коли персональні дані карти не відповідають даним власника ігрового рахунку;

4.1.8.2. У разі здійснення Гравцем будь-яких транзакцій (в тому числі під час виведення коштів з ігрового рахунку), які не відповідають цим Правилам, недоцільних транзакцій (здійснення поповнення депозиту при наявності на ігровому рахунку коштів           , тощо) з поповнення ігрового рахунку;

4.1.8.3. При відмові (ухиленні) Гравця від проходження процедури верифікації, наданні чужих, підроблених (відредагованих за допомогою різних програм і графічних редакторів) документів, ненадання всіх необхідних документів на запит організатора азартних ігор, здійснення інших дій, які направлені на маніпулювання з особистими документами;

4.1.8.4. Порушення цих Правил (правил організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет), договору про участь в азартній грі (договір оферти), Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

4.1.8.5. У разі підозри в шахрайстві, мультиаккаунтингу (наявності декількох рахунків у одного гравця, або здійснення гри з різних рахунків але за однією чи пов’язаною IP-адресою), використання будь-якого програмного забезпечення для автоматизації ставок, гра на арбітражних ситуаціях, якщо ігровий рахунок не використовується для здійснення ставок і інших продуктів, що пропонуються Організатором азартних ігор, зловживання програмами лояльності тощо;

4.1.8.6. В інших випадках за рішенням Організатора азартних ігор.

4.1.9. Якщо особа, незважаючи на, встановлені законодавством та Правилами, обмеження взяла участь в азартній грі, такий договір про участь в азартній грі, укладений між організатором азартної гри та такою особою, є нікчемним. Виплата виграшів за нікчемними договорами не здійснюється. У разі якщо організатором азартних ігор здійснено виплату виграшу цій особі, така виплата виграшу підлягає поверненню організатору азартних ігор у повному обсязі у строки, повідомлені такій особі організатором азартних ігор, але не більше ніж 10 (десять) календарних днів з моменту такого повідомлення від організатора азартних ігор.

4.2. Гравцем не може бути фізична особа яка:

4.2.1. Не досягла 21-річного віку;

4.2.2. Є недієздатною або обмежено дієздатною особою, на момент реєстрації рахунку, в разі можливості отримання таких даних з відкритих джерел або можливості візуального визначення недієздатності або обмеженої дієздатності за явними зовнішніми ознаками чи діями;

4.2.3. Відповідно до законодавства має відповідні обмеження;

4.2.4. Перебуває в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;

4.2.5. Визнана організатором азартних ігор небажаною;

4.2.6. Внесена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

4.2.7. Відповідно до Правил організатора азартних ігор не має право на участь у азартних іграх;

4.2.8. З інших підстав, ніж перелічені в пункті 4.2. цих Правил.

4.3. До участі в азартній грі не допускається особа:

4.3.1. Яка не надала відповідні документи для участі в азартній грі;

4.3.2. Яка надала неправдиві відомості про себе (прізвище, ім’я, по-батькові, відомості про вік, адреса реєстрації місця проживання або місцезнаходження тощо);

4.3.3. Будь-яка інша особа, якщо у організатора виникає обґрунтована підстава не допустити гравця до гри;

4.3.4. Обмежено дієздатні та недієздатні особи;

4.3.5. Особи внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

4.3.6. Інші особи, визнані організатором азартних ігор такими, що не мають права брати участь в азартній грі.

4.4. Гравець має право:

4.4.1. З метою участі у азартних іграх самостійно, за власним бажанням, відкрити клієнтський (ігровий) рахунок гравця на вебсайті за адресою «slotoking.ua»;

4.4.2. Обмежити свою участь в азартних іграх в мережі Інтернет шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру;

4.4.3. Обирати різни види азартних ігор для участі в них;

4.4.4. Користуватись клієнтським (ігровим) рахунком з метою участі в азартних іграх, в будь-яких інших випадках використання ігрового рахунку забороняється;

4.4.5. Подати скаргу до організатора азартних ігор у тому числі в електронній формі;

4.4.6. Обмежити свою участь в азартних іграх від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу відповідної Заяви про самообмеження відповідно до цих Правил;

4.4.7. Самостійно встановити додаткові паролі захисту свого клієнтського (ігрового) рахунку за власним бажанням, для забезпечення надійності від втручання третіх осіб до ігрового рахунку;

4.4.8. Отримати виграш, повернення депозиту, здійснити інші виплати відповідно до цих Правил;

4.4.9. Звернутися до служби підтримки організатора азартних ігор для отримання інформації щодо правил проведення азартних ігор, користування клієнтським (ігровим) рахунком, отримання інформації щодо здійснених та розрахованих ставок та інші дії, які безпосередньо пов’язані з користуванням клієнтського (ігрового) рахунку Гравця;

4.4.10. Розірвати та припинити договір про участь в азартній грі (договір публічної оферти) шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу служби підтримки [email protected];

4.4.11. Реалізовувати інші права, встановлені цими Правилами та/або чинним законодавством України.

4.5. Гравець зобов’язаний:

4.5.1. Ознайомитись до початку участі в азартних іграх та дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», законодавством про азартні ігри казино у мережі Інтернет, договором про участь в азартній грі (договір оферти) та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

4.5.2. Не порушувати вимоги та обов’язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійними умовами провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, правилами організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет, договору про участь в азартній грі (договір публічної оферти) та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

4.5.3. Пройти процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних) для участі в азартних іграх на вебсайті «slotoking.ua» відповідно до цих Правил;

4.5.4. На вимогу організатора азартних ігор пройти належну перевірку відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

4.5.5. Надавати організатору азартних ігор будь-які документи та будь-яку інформацію про себе, яка необхідна для проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних) та проходження належної перевірки;

4.5.6. Негайно припинити користування вебсайтом «slotoking.ua» у разі:

відмови від проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних);

порушення норм Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

порушення правил організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет, договору про участь в азартній грі (договір оферти);

застосування фізичної сили або висловлення погрози щодо її застосування з посяганням на життя, здоров’я чи майно працівників організатора азартних ігор;

перешкоджання провадженню діяльності щодо організації та проведення азартних ігор;

подання заяви про самообмеження;

визнання гравця небажаним та відносно якого є обґрунтована підозра.

4.5.7 Не перешкоджати здійсненню ставок, здійсненню виплат виграшів та інші дії;

4.5.8. Під час гри не застосовувати методи, технології, програми, прийоми, що можуть вплинути на результати виграшу;

4.5.9. Не ображати честь і гідність відвідувачів, учасників, працівників (представників) Організатора, третіх осіб;

4.5.10. Не вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора азартних ігор;

4.5.11. Не вчиняти шахрайські дії по відношенню до організатора азартних ігор;

4.5.12. Не створювати декілька клієнтських (ігрових) рахунків (мультиаккаунтинг);

4.5.13. Не використовувати будь-яке стороннє програмне забезпечення для автоматизації ставок;

4.5.14. Не грати на арбітражних ситуаціях;

4.5.15. Не використовувати ігровий рахунок тільки для отримання відповідних бонусів або зловживання програмами лояльності тощо;

4.5.16. Не допускати до користування клієнтського (ігрового) рахунку будь-яких осіб;

4.5.17. Не передавати пароль та номер логіну від власного клієнтського (ігрового) рахунку особам, які здійснюють шахрайські дії щодо організаторів азартних ігор, особам, які не мають права бути гравцями та будь-яким іншим особам;

4.5.18. Не вчиняти будь-які інші дії, які заборонені цими Правилами або чинним законодавством України.

5. Правила користування клієнтським (ігровим) рахунком гравця

5.1. Для участі в азартних іграх Гравцю необхідно зареєструвати клієнтський (ігровий) рахунок, ознайомитись з правилами організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет, договором про участь в азартній грі (договір оферти), пройти встановлені правила ідентифікації (верифікації, встановлення даних);

5.2. Інформація на вебсайті за адресою «slotoking.ua», доменне ім’я «slotoking.ua», онлайн-система організатора азартних ігор, бренд організатора азартних ігор та інші права власності є об’єктами авторського права, що належить Організатору, та яке захищається відповідно до чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності;

5.3. Клієнтський (ігровий) рахунок гравця є власністю організатора азартних ігор    ;

5.4. Клієнтський (ігровий) рахунок гравця призначений тільки для організації, проведення та участі в азартних іграх;

5.5. Організатор азартних ігор вживає всі необхідні дії для захисту інформації про гравців, історію ставок, здійснених поповнень та виплат відповідно до цих Правил та чинного законодавства України;

5.6. При використанні вебсайту гравцем організатор азартних ігор здійснює обробку даних гравця, що надаються організатору при проходженні процедури реєстрації, ідентифікації (верифікації, встановлення даних), у процесі користування клієнтським (ігровим) рахунком та під час здійснення інших дій відповідно до цих правил та політики конфіденційності;

5.7. З метою більш ефективного використання та створення зручних умов для гравця при користуванні вебсайтом «slotoking.ua», організатор азартних ігор використовує файли cookie. Конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів може відрізнятися. Повноцінна робота з веб-сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie. Відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту;

5.8. Організатор азартних ігор використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправомірного використання, зміни або знищення. Організатор азартних ігор не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Організатора;

5.9. Організатор азартних ігор гарантує нерозголошення даних гравця співробітниками та не несе відповідальності за наслідки, викликані потраплянням секретних даних клієнта до сторонніх осіб не з вини організатора азартних ігор;

5.10. Гравець особисто відповідає за збереження свого клієнтського (ігрового) рахунку і паролю. Будь-які операції, підтверджені введенням логіна / номеру ігрового рахунку та пароля власника рахунку, вважаються дійсними і мають законну силу, при цьому єдиним обмеженням їх виконання служить поточний залишок ігрового рахунку. При підозрі на втрату даної інформації Гравець зобов’язаний невідкладно звернутись до служби підтримки організатора азартних ігор із запитом про зміну поточного паролю;

5.11. Організатор азартних ігор не несе будь-якої відповідальності за будь-яку шкоду або збитки понесені в результаті використання Гравцем цього сайту, які відносяться до використання (або неправильного використання) змісту сайту будь-якою особою або Гравцем, нездатності підключитися до сайту або використовувати його, затримок в його функціонуванні або передачі даних, збоїв в лініях зв'язку, будь-яких помилок, друкарських помилок або пропусків у змісті сайту.

5.12      Програма «Депозит без ризику»

5.12.1 Правила встановлені цим пунктом розповсюджуються тільки на перший депозит.

5.12.2 Користувач може обрати програму «Депозит без ризику» для свого      першого депозиту на суму до 500 .

5.12.3 Максимальна ставка у грі при активації програми «Депозит без ризику» складає 50 .

5.12.4 Мінімальна сума першого депозиту 100 .

5.12.5 Сума відновлення балансу – різниця між Основним балансом клієнтського (ігрового) рахунку після внесення депозиту, та залишком на Основному балансі, на момент закінчення строку дії програми «Депозит без ризику» або внесення наступного депозиту.

5.12.6 Строк дії  програми «Депозит без ризику» - 24 години з моменту активації.

5.12.7 Отримати суму      відновлення на Основний баланс можна протягом 72-х годин, після завершення строку дії      програми «Депозит без ризику». Після 72-х годин, доступна для отримання сума      відновлення буде анульована.

5.12.8 Умови отримання відновлення балансу:

- максимальна ставка у грі не перевищує 50 ;

- Основний баланс користувача не перевищує суму подвійного розміру першого депозиту у період дії програми «Депозит без ризику»      ;

- залишок на Основному балансі користувача на момент закінчення дії      програми «Депозит без ризику» або внесення наступного депозиту менше ніж сума першого депозиту;

- протягом дії програми «Депозит без ризику», в межах першого депозиту,  користувач не подав  Замовлень на виплату коштів.

5.12.9. Умови анулювання відновлення балансу:

- максимальна ставка у грі більше ніж 50 ;

- Основний баланс перевищив суму подвійного розміру першого депозиту у період дії програми «Депозит без ризику»     ;

- користувач не здійснив жодної ставки в період дії програми «Депозит без ризику»     ;

- залишок на Основному балансі користувача на момент закінчення дії програми «Депозит без ризику» або внесення наступного депозиту, перевищує суму першого депозиту;

- протягом дії програми «Депозит без ризику», в межах першого депозиту, користувач подав      Замовлення на      виплату коштів.

5.12.10 Відіграш відновлення балансу не вимагається.

5.12.11. Максимальна сума виведення коштів, отриманих при участі у програмі «Депозит без ризику», може бути обмежена до показника в Х15 від суми      депозиту, внесеного у межах програми «Депозит без ризику».

6. Відкриття та поповнення клієнтського (ігрового) рахунку гравця

6.1.Для відкриття та користування клієнтським (ігровим) рахунком гравцю необхідно:

пройти процедуру реєстрації на вебсайті «slotoking.ua» в розділі «Реєстрація»,

пройти повну ідентифікацію (верифікацію, встановлення даних), відповідно до вимог цих Правил;

6.2. Під час проходження процедури реєстрації, Гравець вказує необхідні дані (номер телефону або email), створює особистий пароль для входу у клієнтський (ігровий) рахунок, обов’язково повинен підтвердити, що йому є 21 рік, що він не має ігрової залежності, не перебуває в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або до участі в азартній грі та не має інших обмежень щодо участі в азартних іграх, дати згоду на обробку своїх персональних даних, а також ознайомитись з умовами договору про участь в азартній грі (договір оферти), правилами організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет;

6.3. Пароль клієнтського (ігрового) рахунку для гри на вебсайті «slotoking.ua» вводиться Гравцем при реєстрації особисто. Цей пароль може складатися з будь-яких символів і може бути змінений Гравцем в будь-який момент на сайті після процедури реєстрації;

6.4. Після успішної процедури реєстрації, створюється особистий клієнтський (ігровий) рахунок Гравця, який має свій унікальний номер ( ID), що складається з порядку цифр та не повторює логіни ігрових рахунків інших Гравців;

6.5 Для повноцінного користування особистим ігровим рахунком та участі у азартних іграх, Гравцю необхідно пройти процедуру ідентифікації (верифікації, встановлення даних) відповідно до розділу 7 цих Правил;

6.6. Хід та результати азартної гри відображаються на ігровому рахунку у ігрових замінниках гривні;

6.7. При оплаті депозиту поповнення клієнтського (ігрового) рахунку гравця      здійснюється протягом 30 (тридцяти) хвилин після внесення грошей, але не раніше надходження грошових коштів на рахунок організатора азартних ігор, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

6.8. Поповнити депозит можливо платіжними методами, які вказані на вебсайті «slotoking.ua» в розділі «Поповнити»;

6.9. Організатор азартних ігор не несе відповідальності в разі не поповнення ігрового рахунку в зазначені терміни з вини третіх осіб (робота платіжних систем, банків тощо), через непереборну силу (аварія у авторизаційних центрах, втрата каналу зв'язку тощо), форс-мажорні обставини або будь-які інші обставини, на які організатор азартних ігор не має можливості вплинути;

6.10.  Поповнення ігрового рахунку гравець повинен здійснювати самостійно, з особистого банківського, платіжного рахунку або будь-яким іншим способом, відповідно до цих Правил. У разі виявлення порушення цієї умови, а також при визнанні гравця «небажаним», всі виграші будуть анульовані. В цьому випадку організатор азартних ігор, на власний розсуд, має право  повернути суму останнього або будь-якого попереднього депозиту за своїм вибором на карту, з якої було внесено депозит. Заборонено внесення Депозиту третіми особами: друзями, родичами чи партнерами. Це також поширюється і на виведення коштів    ;

6.11. У випадку наявності підозри на шахрайські та/або інші протиправні дії зі сторони гравця (наприклад, у разі підозри щодо поповнення клієнтського (ігрового) рахунку з використанням вкрадених кредитних карт), неодноразове повернення або анулювання платежів, в тому числі, але не виключно через методи своїх банків-емітентів «refund» або «chargeback», виявлення фактів поповнення ігрового рахунку третіми особами (або персональні дані карти не відповідають даним власника ігрового рахунку), непроходження гравцем повторної ідентифікації (верифікації), організатор азартних ігор залишає за собою право визнати гравця «небажаним», обмежити доступ гравцю до користування клієнтським (ігровим) рахунком, заборонити гравцю брати участь у азартних іграх на вебсайті « «slotoking.ua»» та анулювати будь-які його Виграші та Виплати на його користь;

6.12. У разі здійснення Гравцем транзакцій, які не відповідають цим Правилам, без мети і недоцільних транзакцій (здійснення поповнення депозиту при наявності на ігровому рахунку коштів, тощо) з поповнення ігрового рахунку Організатор азартних ігор залишає за собою право додатково встановити Гравцю обмеження щодо суми поповнення депозиту на ігровий рахунок та/або сум виведення коштів, сервісний збір на здійснення майбутніх фінансових операцій, у розмірі 10% від суми транзакції та залишає за собою право надати такому гравцю статус «небажаного гравця»; 

6.13. Час операції по зарахуванню коштів на ігровий рахунок, комісія за проведення фінансової операції та будь-які інші витрати гравця можуть змінюватися. Діючі умови операцій завжди будуть відображені на сторінці вебсайту «slotoking.ua» у розділі «Поповнити»;

6.14. Мінімальна сума поповнення – 50 (п'ятдесят) гривень;

6.15. Організатор не несе відповідальності за будь-які додаткові комісії та обмеження банківських установ, платіжних компаній, фінансових посередників Гравця;

6.16. У разі затримки поповнення депозиту та надходження коштів на ігровий рахунок гравцю (клієнту) рекомендується негайно звернутися в службу технічної підтримки [email protected].

7. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця та здійснення належної перевірки

7.1. Після проходження процедури реєстрації клієнтського (ігрового) рахунку, для отримання можливості повноцінно користуватися особистим ігровим (клієнтським) рахунком, здійснювати участь у азартних іграх, гравцю необхідно пройти процедуру ідентифікації (верифікації, встановлення даних).

7.2. Первинна ідентифікація (верифікація, встановлення даних) Гравця проводиться з метою підтвердження, що ігровий (клієнтський) рахунок Гравця був зареєстрований особою, яка досягла 21-річного віку та не перебуває в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

7.3. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця передбачає збір організатором азартних ігор інформації про:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) гравця.
 2. Вік (дату народження) гравця.
 3. Наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

7.4. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) віку гравця в мережі Інтернет проводиться організатором азартних ігор до моменту прийняття ставки.

7.5. Верифікація гравця в мережі Інтернет здійснюється Організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства.

7.6. Організатор азартних ігор для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет має право запитувати у гравця додаткові документи відповідно до правил організатора азартних ігор, зокрема власне зображення гравця (фотографію, селфі) з необхідним документом, застосувати засоби відеозв'язку для отримання зображення документів.

7.7. З метою верифікації Гравцю, який є громадянином України, необхідно надати Організатору паспорт громадянина України (ID картку) та зробити особисто фото (селфі) з власним зображенням та надати інші документи, необхідні для верифікації. На документі вся інформація повинна чітко проглядатися, зокрема: ім'я, прізвище, фотографія, дата народження, номер документа тощо. Прийняті для верифікації можуть бути тільки кольорові фотографії документів (чорно-білі скани, ксерокопії документів або інші неякісні документи не допускаються). Сторінки документа повинно бути видно повністю. Громадянам України для отримання будь-якої виплати або виграшу до першого замовлення або в момент замовлення необхідно надати індивідуальний податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податку).

7.8. З метою верифікації Гравцю, який не є громадянином України (нерезидент), необхідно завантажити в ігровому рахунку в розділі «Персональні дані» один з наступних документів: закордонний паспорт, посвідчення біженця та здійснити особисто фото з власним зображенням та документами, необхідними для верифікації (селфі). На документі вся інформація повинна чітко проглядатися: ім'я, прізвище, фотографія, дата народження, номер документа тощо. Прийняті можуть бути тільки кольорові фотографії документів (чорно-білі скани, ксерокопії документів або інші неякісні документи не допускаються). Сторінки документа повинні бути видно повністю. Гравцю, який не є громадянином України (нерезидент), для отримання будь-якої виплати або виграшу до першого замовлення або в момент замовлення необхідно надати індивідуальний податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податку).

7.9. При необхідності Організатор у будь-який час може вимагати додаткові документи, що засвідчують особу, незалежно від того, чи проходив Гравець первинну ідентифікацію (верифікацію, встановлення даних) ігрового рахунку. Перелік додаткових документів включає (але не вичерпується): цифрове фото, на якому гравець зображений з паспортом («селфі з паспортом у руках»), посвідчення водія, свідоцтво про народження, закордонний паспорт, рахунки за комунальні послуги, банківська виписка по рахунку / картці тощо. Гравець може самостійно завантажити необхідні документи у власному клієнтському (ігровому) рахунку на сайті slotoking.ua , або відправити їx по електронній пошті на [email protected].

7.10. Строки верифікації ігрового рахунку встановлюються індивідуально для кожного ігрового рахунку, але не можуть бути більше ніж 48 годин.

7.11. При відмові (ухиленні) Гравця від проходження процедури верифікації, наданні чужих, підроблених (відредагованих за допомогою різних програм і графічних редакторів) документів, ненадання всіх необхідних документів по запиту організатора азартних ігор, здійснення інших дій, які направлені на маніпулювання з особистими документами, організатор азартних ігор відмовляє Гравцю в підтвердженні ігрового (клієнтського) рахунку та залишає за собою право надати такому гравцю статус «небажаного гравця».

7.12. З метою покращення та прискорення процедури верифікації, організатор азартних ігор має право, для обробки даних Гравця, залучити третіх осіб.

7.13. У випадках передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» організатор азартних ігор проводить належну перевірку гравця. Гравець під час цієї перевірки зобов’язаний надавати всі необхідні документи та інформацію по запиту організатора азартних ігор.

7.14. Гравець самостійно несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до законодавства.

7.15. З метою дотримання правил (принципів) відповідальної гри та/або запобігання порушенням цих Правил та/або дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Організатор азартних ігор має право проводити повторну ідентифікацію (верифікацію) Гравця та встановлення його даних, у тому числі, за допомогою відео-верифікації, фото-верифікації тощо.

7.16. Про здійснення повторної ідентифікації (верифікації) організатор азартних ігор повідомляє Гравця за допомогою електронного листа на електронну пошту, вказану Гравцем при реєстрації та/або внутрішнім повідомленням у Клієнтському рахунку Гравця та/або дзвінком чи повідомленням на номер телефону Гравця, зазначений при реєстрації. Організатор азартних ігор узгоджує з Гравцем зручний для Гравця дату та час проведення повторної ідентифікації (верифікації), у тому числі, за допомогою відео-верифікації, фото-верифікації тощо, та засоби зв’язку, що будуть використовуватися. 

7.17. У випадках відмови (ухилення) Гравця від проходження процедури повторної ідентифікації (верифікації), надання чужих, підроблених (відредагованих за допомогою різних програм і графічних редакторів) документів, ненадання всіх необхідних документів на запит організатора азартних ігор, підозри про використання Клієнтського рахунку Гравця третіми особами, здійснення інших дій з боку Гравця, які направлені на маніпулювання з особистими документами або дій, спрямованих на ухилення від здійснення повторної ідентифікації (верифікації), невиходу Гравця на зв'язок протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати відправлення повідомлення або дзвінка організатора азартних ігор, організатор азартних ігор має право визнати Гравця «небажаним гравцем» та анулювати всі виграші в азартні ігри та закрити Клієнтський рахунок Гравця.  

7.18. За результатами повторної ідентифікації (верифікації) організатором азартних ігор приймається рішення. При прийняте рішення Гравець повідомляється протягом 10 (десяти) днів. 

7.19. Після відкриття Клієнтського рахунку, Гравець не повинен нікому розкривати/повідомляти (навмисно або випадково) інформацію щодо доступу до Клієнтського рахунку. Якщо Гравець втратив або забув дані свого Клієнтського рахунку, він може відновити пароль, натиснувши на посилання "Забув пароль?", яка розташована у меню "Вхід".

7.20. Гравець несе повну відповідальність за збереження свого пароля і відповідальність за будь-які дії і транзакції проведені зі свого Клієнтського рахунку.

7.21. У разі несанкціонованого доступу до Клієнтського рахунку та/або при будь-якому іншому порушенні безпеки, Гравець зобов'язаний негайно повідомити про це Організатора. Гравець погоджується надавати докази такого несанкціонованого доступу. Організатор ні при яких обставинах, не несе відповідальності за який би то не було збиток, понесений Гравцем в результаті неправомірного використання його електронної пошти / номера телефона та пароля іншими особами

8. Нарахування та виплата виграшів, повернення депозитів та здійснення інших виплат з клієнтського (ігрового) рахунку гравця

8.1. Розрахунок результату розіграних азартних ігор проводиться відповідно правил проведення азартної гри, за винятком особливостей, встановлених цими правилами організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет;

8.2. Гравець може замовити суму виплати (виграш, повернення депозиту, інші виплати) в межах балансу свого клієнтського (ігрового) рахунку, для цього він робить замовлення Організатору азартних ігор. Виплата здійснюється у валюті України - гривні та лише на банківські реквізити гравця. При цьому розмір Повернення Депозиту, що Гравець замовив для виведення (зняття) з ігрового рахунку, не може перевищувати суму грошових коштів, що оплачена Гравцем Організатору азартних ігор  для участі у азартних іграх, зменшеної на загальний підсумок всіх Депозитів, що були повернуті Гравцю раніше;

8.3. Отримання замовленої суми виплати (виграш, повернення депозиту, інші виплати) можливе платіжними методами, які передбачені на вебсайті «slotoking.ua» в розділі «Каса», яка розташована у меню «Вивести». Строки зарахування коштів на клієнтський рахунок гравця залежать від платіжного методу і можуть складати від 15 хвилин до 72 годин.

8.4. Загальний строк здійснення виплати виграшу або повернення  депозиту не має перевищувати десяти робочих днів з дня визначення отримувача виплати виграшу або депозиту, що підлягає поверненню. Організатор має право продовжити цей строк, але не більше ніж на десять робочих днів з обов’язковим повідомленням гравця, якому необхідно здійснити виплату виграшу або повернути депозит, про продовження такого строку із зазначенням причини продовження та часу здійснення виплати виграшу або повернення депозиту;

8.5. Операції з оплати Депозиту гравцем та здійснення виплат з ігрового (клієнтського) рахунку гравцю повинні проводитися одним платіжним методом;

8.6. Виплата з ігрового рахунку здійснюється тільки при підтвердженні того, що власник ігрового рахунку є власником рахунків в платіжних системах, банківських установах. Виведення коштів (здійснення виплат) на користь інших (третіх) осіб заборонено;

8.7. Під час здійснення виплати виграшу, відповідно до Податкового кодексу України у гравця виникає обов’язок зі сплати податкових платежів у розмірі 19,5% від суми виграшу, які організатор азартних ігор, як податковий агент утримує та перераховує до відповідного бюджету:

18% податок на доходи фізичних осіб (ст. 167.1 Податкового кодексу України);

1,5% військовий збір (п. 161 підрозділу 10, Розділу XX Податкового кодексу України);

8.8. Гравець зобов’язаний до моменту здійснення замовлення на отримання виплати (виграшу, повернення депозиту, інші платежі) надати власний індивідуальний податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податку) або документ, що підтверджує відмову від отримання індивідуального податкового номеру; У разі надання відмови від отримання індивідуального податкового номеру, Гравець надає паспортні дані у вигляді скан-копій паспорту;

8.9. Всі утримання (комісії банків, платіжних систем тощо), які будуть здійснені під час проведення будь-якої виплати на користь Гравця з ігрового рахунку здійснюються за рахунок Організатора, крім випадків зазначених в п. 8.18 );

8.10. Гравець несе повну відповідальність за надання достовірної інформації при оформленні замовлення на     виплату грошових коштів.

8.11. Діючі терміни, умови і комісії з виведення коштів з ігрового рахунку можуть змінюватися і завжди відображені на вебсайті «slotoking.ua» в розділі «Каса».  

8.12. У разі здійснення Гравцем транзакцій під час поповнення Депозиту та виплат з клієнтського (ігрового) рахунку гравцю, які не відповідають цим Правилам, недоцільних транзакцій з поповнення ігрового рахунку (здійснення поповнення депозиту, при наявності на ігровому рахунку коштів тощо), Організатор залишає за собою право додатково встановити Гравцю сервісний збір на здійснення майбутніх операцій, у розмірі 10% від суми транзакції та залишає за собою право надати такому гравцю статус «небажаного гравця». 

8.13. Виплата коштів з ігрового рахунку може бути здійснена виключно на власну банківську карту Гравця, за допомогою якої здійснювалося поповнення ігрового рахунку.

У випадку зміни банківських реквізитів карти Гравця або, якщо поповнення депозиту робилося іншою банківською картою та/або за допомогою іншої платіжної системи, необхідно повідомити організатора азартних ігор.

Після отримання підтвердження змін реквізитів банківської карти Гравця чи платіжної системи від організатора азартних ігор, Організатор вправі зобов’язати Гравця зробити мінімальне поповнення рахунку відповідною карткою для того, щоб «відкрити» транзакцію для отримання виплати з ігрового рахунку.

8.14. Організатор азартних ігор не несе відповідальності щодо обмежень, які існують у банківських установах, платіжних системах та організаціях, щодо кількості транзакцій, суми платежів та інших обмежень, які можуть бути встановлені такими організаціями та/або чинним законодавством України.

8.15. Під час здійснення виведення грошових коштів організатор залишає за собою право об'єднати 2 (дві) і більше транзакцій в одну.

8.16. Зарахування грошових коштів на банківський рахунок Гравця (клієнта) здійснюється відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх правил банківських установ та платіжних систем.

8.17. У разі підозри в шахрайстві (мультиаккаунтинг, використання будь-якого ПО для автоматизації ставок, гра на арбітражних ситуаціях, якщо ігровий рахунок не використовується для здійснення ставок і інших продуктів, що пропонуються Організатором азартних ігор, зловживання програмами лояльності тощо) Організатор азартних ігор має право призупинити фінансові операції і/або виплату коштів на ігровому рахунку на час проведення перевірки ігрової діяльності аж до її закінчення.

8.18. Для Замовлення Виплати Гравець повинен здійснити ставки з метою участі в грі на суму поповненого депозиту, зробленого Гравцем на момент відправки Замовлення на виплату з ігрового рахунку, якщо таку суму ставок не зроблено Організатор залишає за собою право стягувати комісію (комісії банків, платіжних систем тощо) в розмірі 10% від суми зняття коштів з ігрового рахунку;

8.19. Виплата доступна лише за наявності хоча б одного успішного депозиту.

8.20. Мінімальна сума здійснення виплати на вебсайті «slotoking.ua» вказана у розділі «Каса»;

8.21. Якщо гравець отримав суму виграшу у азартну гру, що у 10 разів перевищує його останній депозит, організатор азартних ігор залишає за собою право встановити максимальну суму виплати на добу та провести виплату усієї суми  Замовлення     протягом 30 (тридцяти) днів з дати звернення гравця.

8.22. У випадку підозри на порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», або підозри на порушення інших норм та правил, наведених вище, організатор азартних ігор має право провести додаткову перевірку з відстрочкою виплати грошових коштів Клієнту, на весь строк такої перевірки.

8.23. Організатор залишає за собою право здійснити повернення (виведення) коштів з ігрового рахунку Гравця будь-яким способом на свій розсуд, у тому числі визначення комісії, лімітів на кількість і суму транзакцій, відповідно до Законодавства України.

8.24. Організатор може пропонувати Гравцям бонуси згідно з Бонусною політикою, що є невід’ємною частиною цих Правил.

8.25. При виявленні збоїв в роботі програмного забезпечення казино slotoking.ua та/або його партнерів Організатор азартних ігор після перевірки та підтвердження таких збоїв має право списати некоректно нараховані/виплачені у результаті збою кошти з з клієнтських (ігрових) рахунків Гравців, а також зобов'язується відновити всі суми, що були некоректно списані, на клієнтські (ігрові) рахунки Гравців.

8.26. Виплата виграшів (призів) не здійснюється особі, яка взяла участь в азартній грі, незважаючи на встановлену законодавством України, цими правилами заборону, у разі, якщо в момент прийняття Організатором від фізичної особи ставки в азартну гру, відомості про наявні обмеження участі в азартних іграх фізичної особи вже були внесені до Реєстру. Крім того, Організатор не проводить виплату виграшу, повернення депозиту (його залишку) будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення депозитів, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням депозиту, є законним представником такої особи).

9. Неактивні клієнтські рахунки (ігрові рахунки) гравця

9.1. Неактивний («Сплячий») ігровий (клієнтський) рахунок гравця - це ігровий рахунок, де понад рік (12 місяців) не було:

а) зроблено поповнення депозиту з метою участі в азартних іграх (успішний депозит);

б) здійснено ставок у азартних іграх;

в) виведення коштів.

9.2. Організатор азартних ігор продовжує обслуговувати безкоштовно ігровий (клієнтський) рахунок гравця до тих пір, поки Гравець активно користується продуктами Організатора азартних ігор.

9.3. У випадку отримання статусу неактивного («сплячого») ігрового (клієнтського) рахунку гравця, з позитивного залишку на рахунку буде відніматися адміністративна плата за обслуговування неактивного рахунку на покриття адміністративних витрат в розмірі 200 (Двісті) гривень за місяць. Адміністративна плата стягується до нульового балансу на ігровому рахунку, при нульовому балансі на ігровому рахунку адміністративна плата за обслуговування рахунку не стягується.

9.4. Гравцю буде повідомлено про неактивний статус його ігрового рахунку і про перше зняття плати за обслуговування рахунку з використанням тієї контактної інформації, що була надана в профілі і підтверджена. Адміністративна плата буде стягуватися щомісяця, починаючи з 30 дня після першого повідомлення про неактивний статус рахунку, і до тих пір, поки ігровий рахунок не стане активним або баланс не стане нульовим.

9.5. Гравець в будь-який момент має право замовити Виплату грошових коштів у межах залишку ігрових замінників гривні на своєму ігровому рахунку           доступними платіжними методами, якщо дотримані інші пункти цих правил.

9.6. Гравець (клієнт) неактивного рахунку може в будь-який момент «активувати» свій рахунок, зробивши одну з наступних дій:

а) зробити поповнення депозиту з метою участі в азартних іграх (успішний депозит);

б) зробити ставку на участь у азартних іграх;

в) виведення коштів.

9.5. Організатор азартних ігор залишає за собою право закрити Неактивний рахунок (припинити його обслуговування і доступ до аккаунту) після того, як баланс клієнтського (ігрового) рахунку знизився до нуля та рахунок залишався неактивним протягом 1 (Одного) року з моменту першого повідомлення про неактивний статус рахунку.

10. Комунікація зі службою підтримки

10.1 При зверненні до Служби підтримки Організатора азартних ігор (далі Служба підтримки) Гравець зобов'язаний з повагою спілкуватися з оператором Служби підтримки і іншими співробітниками або представниками Організатора азартних ігор, зокрема, виразно і по суті викладати свої питання, виконувати прохання оператора служби підтримки або іншого співробітника Організатора азартних ігор. Оператор Служби підтримки надає допомогу Гравцю тільки щодо участі в азартних іграх та має право відмовити у наданні допомоги з інших питань.

10.2. Гравець зобов'язується при спілкуванні з оператором Служби підтримки:

не використовувати нецензурні або вульгарні вирази (лайку);

не ображати оператора і не принижувати його гідність;

не висловлювати погрози щодо оператора або інших співробітників Організатора азартних ігор;

не звертатися до оператора Служби підтримки з питань, які не стосуються участі в азартній грі;

не зловживати правом на звернення до Служби підтримки і не перешкоджати нормальній роботі Служби підтримки (багаторазові звернення, спам, флуд і т.п.).

10.3. У разі якщо при спілкуванні з оператором Служби підтримки Гравець допускає порушення цих Правил, то оператор:

попереджає Гравця , що його поведінка є порушенням цих Правил; вимагає припинити порушення та попереджає Гравця про наслідки, передбачені в Правилах, якщо Гравець продовжує порушувати ці Правила.

10.4. У разі якщо після попередження оператором Служби підтримки Гравець продовжує допускати порушення цих Правил, то оператор приймає рішення про тимчасове призупинення права Гравця на звернення до Служби підтримки на термін від 1 дня до 3 місяців. Рішення оператора є остаточним. Організатор має право використовувати технічні засоби для автоматичного блокування доступу такого Гравця до своєї Служби підтримки. Організатор не повідомляє Гравцю про відновлення його права на звернення до Служби підтримки.

11. Правила самообмеження

11.1. Обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, здійснюється:

11.1.1. Самостійно за заявою особи шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;

11.1.2. Уповноваженим органом за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) на строк до шести місяців у порядку, визначеному цією статтею;

11.1.3. За рішенням суду.

11.2. Гравець може самостійно обмежити себе в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу.

11.3. Заява може бути подана у письмовій або електронній формі шляхом направлення заяви на пошту [email protected]. Така заява повинна бути підписана електронним підписом та подана з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

11.4. У разі подання заяви на самообмеження відкликання заяви не допускається.

11.5. Зразок (бланк) заяви про самообмеження розміщуються на вебсайті «slotoking.ua» у розділі «Самообмеження»

11.6. Заява про самообмеження має містити:

відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву;

відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої встановлюється обмеження, дані документа, що посвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано документ);

строк відмови від відвідування гральних закладів та участі в інших видах азартних ігор;

дату заяви та особистий підпис заявника (крім звернення, що подається в електронній формі).

11.7. Організатор азартних ігор негайно, але не пізніше ніж протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання заяви про самообмеження повертає заяву Гравцю для усунення недоліків виключно у разі неможливості ідентифікувати особу, стосовно якої подано заяву.

11.8. У разі якщо строк обмеження в участі в азартних іграх у поданій заяві становить менше шести місяців або відсутній, вважається, що така заява подана на строк шість місяців.

11.9. Організатор азартних ігор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про самообмеження або рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

12. Відповідальна гра

12.1. З метою мінімізації негативного впливу азартних ігор організатори азартних ігор зобов’язані дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

12.1.1. Забезпечувати ідентифікацію гравця під час провадження діяльності в мережі Інтернет;

12.1.2. У випадках та порядку, встановлених Уповноваженим органом, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

12.1.3. Утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі;

12.2. Організатор азартних ігор попереджає про шкоду надмірного захоплення азартними іграми. Здійснюючи ставку, Гравець підтверджує, що ознайомлений з даним попередженням та цими Правилами;

12.3. Організатор азартних ігор повністю підтримує принципи відповідальної гри, в якій Гравець бере на себе відповідальність за контроль своєї активності в Ставках, щоб уникнути можливих негативних наслідків виникнення ігрової залежності.

12.4. Організатор азартних ігор наголошує, що до початку участі в азартних іграх, Гравець повинен усвідомлювати, що участь в азартних іграх – це форма і різновид розваги або дозвілля, яка не може виступати джерелом заробітку.

ІІ. УМОВИ ТА ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 

13. Загальні положення участі в азартних іграх казино у мережі Інтернет та їх види

13.1. Організатор азартних ігор казино у мережі Інтернет надає послуги з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет відповідно до       Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

13.2. Умови участі в азартних іграх казино у мережі Інтернет здійснюються виключно відповідно до цих Правил і законодавства України та є підтвердженням того, що учасник знає ці правила і повністю з ними згоден.

13.3. Організатор азартних ігор казино у мережі Інтернет має право без попереднього особистого повідомлення вносити будь-які зміни і доповнення у викладені Правила, положення і порядок здійснення виплат, відповідно до законодавства України. При цьому умови участі в азартних іграх, які вже відбулись, залишаються незмінними, а вся наступна участь у азартних іграх здійснюється за зміненими правилами.

13.4.Участь в азартних іграх, здійснення ставок, реєстрація, відкриття ігрового рахунку, поповнення депозиту дозволено виключно особам, які досягли 21-річного віку, на яких покладається повна відповідальність як за участь в азартних іграх через мережу Інтернет в регіоні їх проживання, так і за надання відомостей про виграші або програші компетентним органам своєї країни.

13.5. Відкриття та поповнення клієнтського (ігрового) рахунку здійснюється відповідно до правил розділу 6 «Відкриття та поповнення клієнтського (ігрового) рахунку гравця» цих Правил;

13.6. Нарахування та виплата виграшів, повернення депозитів та здійснення інших виплат з клієнтського (ігрового) рахунку гравця здійснюється відповідно до правил розділу 8. «Нарахування та виплата виграшів, повернення депозитів та здійснення інших виплат з клієнтського рахунку (ігрового рахунку) гравця» цих Правил;

13.7. З правилами проведення кожної окремої азартної гри казино у мережі Інтернет Гравець зобов’язаний ознайомитись перед початком гри у відповідну азартну гру на вебсайті за адресою «slotoking.ua»;

13.8. При виникненні розбіжностей між українським варіантом цих правил і їх перекладом на інші мови, текст українською мовою вважається правильним.

14. Участь в Турнірах, Гонках та інших активностях

14.1 Гонки на слотах

Гонки на слотах в казино Slotoking — це швидкі турніри з призами.

Гонки — це змагання по балам за коефіцієнти виграшів (ІКСи від ставки).

14.1.1 Щоб взяти участь у гонці на слотах, потрібно натиснути кнопку “Долучитися” під час проведення гонки. Натиснути кнопку можна на головній сторінці сайту, на сторінці гонок чи в ігровому вікні.

14.1.2 В гонках враховуються тільки ставки з Основного балансу.

14.1.3 Мінімальна ставка для участі в конкретній гонці вказана в характеристиках гонки. Максимальна ставка не обмежена.

14.1.4 В гонках враховуються ставки, зроблені в будь-яких іграх, окрім ігор провайдерів Ezugi, Evolution, Pragmatic, Spinomenal, ігор рубрики Live-казино, краш-ігри, інші ігри.

14.1.5 Місце в рейтинговій таблиці визначається автоматично, згідно з сумою балів за отримані виграші в азартній грі. За кожен виграш, залежно від його коефіцієнта, нараховується 2, 25 або 100 балів. Підрахунок відбувається наступним чином:

 

Звичайний виграш

Великий виграш

Мега виграш

Коефіцієнт

до х10

від x10 до x25

x25 і більше

Бали

2

25

100

Приклад: ви граєте за ставкою 5 та отримуєте виграш 100 (виграш з коефіцієнтом x20) — вам буде нараховано 25 рейтингових балів.

14.1.6 Кожна спроба посісти призове місце в гонці має ліміт за кількістю ставок. Коли ліміту досягнено, рейтингові бали не нараховуються.

14.1.7 Учасники можуть зробити кілька спроб посісти призове місце в кожній гонці. Аби зробити нову спробу, потрібно натиснути кнопку “Покращити результат”.

14.1.8 Почати нову спробу можна лише по завершенні попередньої.

14.1.9 Результат кращої спроби посісти призове місце в гонці зберігається як остаточний, незалежно від номеру спроби.

14.1.10 Якщо конкретна спроба гравця не була повністю завершена, але її результат був найвищим — результат буде зараховано як остаточний результат гравця.

14.1.11 Призи нараховуються автоматично, по завершенні гонки.

14.1.12 У випадку технічного збою Організатор залишає за собою право відмінити приз.

14.1.13 Якщо гравці набрали сумарно однакову кількість балів, то більш високе місце в рейтинговій таблиці займе той, хто раніше зробив bet.

14.2 Турніри за ставками

14.2.1 Щоб брати участь у турнірі за ставками, потрібно грати у турнірні ігри під час проведення турніру. У турнірах враховуються ставки тільки з Основного балансу. Мінімальна та максимальна ставка для участі у турнірі не обмежена.

14.2.2 Турнірами передбачені призи за потрапляння в топ дня і топ тижня.

14.2.2.1 Рейтинг кожного Учасника у топі дня формується з урахуванням     здійснених ставок. Чим більша сума ставок, тим вище місце Учасника у рейтинговій таблиці.

14.2.2.2 За підсумками дня передбачені наступні нагороди:

Місце

Нагороди

     Приз

Множник балів

1

5 000

х10

2

2 000

х8

3

1 000

х7

4

500

х6

5

500

х5

6-10

300

х4

11-20

200

х3

21-30

150

х2

31-50

100

х2

51-150

50

х2

151-300

20 FS

x2

301-500

10 FS

x2

14.2.2.3 Рейтинг кожного Учасника у топі тижня формується на основі балів, раніше отриманих за призові місця у топі дня.

14.2.2.4 За підсумками тижня передбачені наступні призи:

Місце

Приз

1

10 000

2

7 000

3

4 000

4

2 500

5

2 000

6-10

1 500

11-20

500

21-50

200

51-150

100

151-250

50

251-400

20 FS

401-500

10 FS

14.2.2.5. Призи Турнірів нараховуються переможцям автоматично після завершення турнірного дня / тижня.

14.2.3 По завершенні Турніру, бали з тижневого рейтингу Турніру можуть обнулятися, так і переноситися в тижневий рейтинг наступного Турніру.

14.2.3.1 Учасники Турніру, які не посіли призові місця в топі тижня, переносять свої бали в тижневий рейтинг наступного Турніру.

14.2.3.2 Бали у володарів призових місць обнулюються і НЕ переносяться до тижневого рейтингу наступного Турніру.

14.2.4 Турнірами передбачений додатковий приз — Турнірний джекпот.

Турнірний джекпот може отримати Учасник, який набере абсолютний максимум балів у топі тижня (7 000 балів). Початкове значення Турнірного джекпоту складає 50 000 .

Якщо абсолютного максимуму балів не досягнуто, Джекпот збільшується на 20 000 і переноситься до наступного Турніру.

Якщо абсолютний максимум балів досягнуто, Джекпот наступного Турніру матиме початкове значення 50 000 .

14.3 Турніри за виграшами

14.3.1 Щоб брати участь у турнірі за виграшами, потрібно грати у турнірні ігри під час проведення турніру. У турнірах враховуються ставки лише з Основного балансу. Мінімальна ставка для участі складає 5 . Максимальна ставка для участі у турнірі не обмежена.

14.3.2 Турнірами передбачені призи за потрапляння в топ дня і топ тижня.

14.3.3 Рейтинг кожного Учасника у топі дня формується на підставі балів, отриманих за виграші. Кожен виграш, що більше від ставки принаймні вдвічі, приносить 1 бал.

За підсумками дня передбачені нагороди, з якими можна ознайомитись на сторінці "Турніри".

14.3.4 Рейтинг кожного Учасника у топі тижня формується на основі балів, раніше отриманих за призові місця у топі дня, з урахуванням множиників.

За підсумками тижня передбачені призи, з якими ви можете ознайомитись на строрінці "Турніри"

14.3.5. Призи Турнірів нараховуються переможцям автоматично після завершення турнірного дня / тижня.

14.3.6 Учасники Турніру, які не посіли призові місця в топі тижня, переносять свої бали в тижневий рейтинг наступного Турніру за виграшами.

14.3.7 Щоб брати участь у турнірі за виграшами, потрібно грати у турнірні ігри під час проведення турніру. У турнірах враховуються ставки тільки з Основного балансу. Гра одночасно у два (чи більше) слоти вважається порушенням правил Турніру, призводить до дискваліфікації гравця з Турніру і блокує участь у наступних Турнірах.

Бали у володарів призових місць обнулюються і НЕ переносяться до тижневого рейтингу наступного Турніру.

14.3.8 Турнірами передбачений додатковий приз — Турнірний джекпот.

Турнірний джекпот може отримати Учасник, який посідатиме перше місце в рейтингу дня кожного дня, поки йде турнір. Початкове значення Турнірного джекпоту складає 50 000 .

Якщо абсолютного максимуму балів не досягнуто, Джекпот збільшується на 20 000 і переноситься до наступного Турніру.

Якщо абсолютний максимум балів досягнуто, Джекпот наступного Турніру матиме початкове значення 50 000 .

14.4 "Правила рекламної акції Безпрограшна Акція «Приз чи Кеш»"

1. Основні положення

1.1. Безпрограшна Акція «Приз чи Кеш» є рекламною акцією (далі — «Акція»), організатором якої є ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» (далі – «Організатор»), що має діючі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет — Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей, рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021 року.

"«Безпрограшна Акція» — це мовний вираз, який означає рекламну акцію від ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.», в межах якої всім її учасникам нараховуються бонуси, що дають право на призи відповідно до цих Правил рекламної акції «Безпрограшна Акція» та Бонусної політики."

1.2. Організація і проведення Акції регламентовані цими правилами (далі — «Правила»), офіційний текст яких опубліковано на сайті www.slotoking.ua.

2. Загальні умови проведення та участі в Акції

2.1. Мета проведення Акції — популяризація торговельної марки Організатора.

2.2. Акція триватиме з 13.11.2023 по 15.01.2024 року. Терміни проведення Акції можуть бути змінені Організатором шляхом внесення змін до даних Правил. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації в разі зміни термінів Акції. Результатом завершення Акції є видача призів учасникам Акції.

2.3. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

2.4. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з цими Правилами, зобов’язуються їх виконувати і керуватися ними у взаєминах з Організатором та іншими Учасниками.

2.5. Ці Правила є попереднім договором, і у випадку відмови від їх виконання Учасники втрачають право на отримання призу.

2.6. Участь у Акції доступна для всіх гравців казино slotoking. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він ознайомлений з цими Правилами та погоджується з ними.

2.7. Кожен Учасник повинен дотримуватись принципів відповідальної гри, що розміщені на сайті Організатора. Беручи участь у даній Акції, Учасник висловлює свою згоду з даними Правилами, і тим самим зобов'язується дотримуватися їх. Повне дотримання всіх положень даних Правил є необхідною умовою для участі в Акції. Учасник Акції, який не дотримується Правил Акції, може втратити статус Учасника і право на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

2.8. Метою проведення цієї Акції не є видача гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків, товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця в азартній грі.

3. Місце проведення Акції

3.1. Місцем проведення Акції є веб-сайт slotoking.ua.

4. Вимоги до Учасників

4.1. Учасниками Акції є всі зареєстровані гравці на сайті www.slotoking.ua, тобто особи, які є дієздатними, досягли 21-річного віку, пройшли ідентифікацію та верифікацію на сайті Організатора, не включені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, які мають зареєстрований ігровий рахунок на сайті www.slotoking.ua та не визнані небажаними гравцями. Умови відкриття та використання ігрового рахунку регулюються Правилами організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, які опубліковані на сайті Організатора.

4.2. Беручи участь в Акції, Учасник не вносить плату, пов’язану з участю в Акції. Фонд Акції не формується із внесків Учасників.

4.3. Передача прав Учасника Акції іншим особам не допускається.

4.4. Будь-яке порушення з боку Учасника даних Правил та/або Правил організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет є підставою для позбавлення його права участі в Акції.

4.5. Учасник, який не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку його персональних даних, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4.6. Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних із можливою участю в Акції.

4.7. Організатор має право на перевірку реєстраційних даних і транзакцій учасників гри, які отримали право на участь в Акції. Якщо в ході перевірки буде виявлено, що Учасник використовує заборонені стратегії або шахрайство, в тому числі мультиакаунтинг, Організатор має право відмовити такому учаснику або групі учасників в участі в Акції.

4.8. Адміністрація Організатора має право:

— вимагати від Учасника дотримання цих Правил;

— відмовити будь-якій особі в участі в Акції в разі порушення Правил та/або Правил організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет;

— розширити або змінити перелік призів.

— відмовити у реєстрації в Акції, а також заборонити подальшу участь в Акції будь-якій особі, яка підробляє або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або будь-яких етапів Акції, та/або діє деструктивним чином, ображає, загрожує Організатору, його працівникам та представникам та/або завдає шкоди Організатору, його працівникам або представникам чи будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із Акцією.

4.9. Адміністрація Організатора не несе відповідальності:

— за перенесення термінів і помилки при проведенні Акції;

— за невиконання Учасником своїх обов'язків, передбачених цими Правилами;

— за помилки в роботі та інші технічні неполадки операторів зв'язку, які безпосередньо обслуговують Учасників й Організатора;

— за одержання від Учасників неповних та/або некоректних контактних та/або інших відомостей, необхідних з метою проведення Акції;

— за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань перед Учасниками внаслідок збоїв у телекомунікаційних і енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій будь-яких третіх осіб.

5. Опис та умови Акції

5.1. Учасникам Акції автоматично нараховуються білети за депозити від 250 ₴.

5.2. Білет є умовною назвою бонусу, що нараховується Організатором Учасникам Акції, і не має відношення до лотерей у розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні» та іншого законодавства, що регулює випуск та проведення лотерей в Україні.

5.3. Тип та кількість білетів залежить від точної суми депозиту:

Сума депозиту 250 гривень — Бронзовий білет

Сума депозиту 750 гривень — Срібний білет

Сума депозиту 1 500 гривень — Золотий білет

5.4. Всі білети є безпрограшними і містять Зірки. Зірка є назвою бонусу, який застосовується в Акції, як внутрішня одиниця Акції.

5.5. Бонуси не є майном та не мають самостійної цінності, і використовуються з метою обліку ходу та результату азартної гри при наданні Організатором послуг з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет.

5.6. У разі, якщо сума депозиту перебуває між або більше зазначених вище значень, Учаснику нараховується набір із кількох білетів за наступним принципом: в першу чергу нараховуються дорожчі білети.

"Приклади нарахування білетів"

За депозит 500 гривень нараховується 2 звичайних білети.

За депозит 1 000 гривень нараховується 1 срібний білет + 1 звичайний білет.

За депозит 2 000 гривень нараховується 1 золотий білет + 2 звичайних білети.

За депозит 2 500 гривень нараховується 1 золотий білет + 1 срібний білет + 1 звичайний білет.

Зверніть увагу: білети нараховуються автоматично після успішної оплати.

5.7. Білети можна накопичувати або стирати. Якщо стерти білет, відбувається миттєвий скретч-розіграш.

5.8. Чим дорожчий білет, тим з вищою ймовірністю в ньому може трапитися більше зірок. Усього в одному білеті можна знайти від 2 до 500 зірок.

5.9. Зірки (внутрішні одиниці Акції) можуть бути використані для обміну на:

— Відкриття Гаманців із гарантованими призами.

— Фізичні призи.

5.10. Усього передбачено 3 Акційних Гаманця з призами різної цінності і різною ціною за відкриття, яка вимірюється у Зірках (★):

Бронзовий Гаманець — ціна відкриття складає 500 ★

Срібний Гаманець — ціна відкриття складає 1000 ★

Золотий Гаманець — ціна відкриття складає 1500 ★

Акційні Гаманці є бонусами у розумінні Бонусної політики.

5.11. Кожен Акційний Гаманець гарантовано містить приз. Чим дорожчий Гаманець, тим кращий в ньому приз.

5.12. У Акційних Гаманцях можна виграти такі призи:

—Ігрові замінники гривні на Бонусний баланс.

—Фріспіни.

—Ігрові замінники гривні на Бонусний баланс + Фріспіни.

—Додаткові білети.

Ігрові замінники гривні нараховуються з Вейджером х40, а Фріспіни — з Вейджером х35.

5.13. Щоб отримати Фізичний приз Акції, Учасник може подати запит до служби підтримки через онлайн-чат, email або персонального менеджера. Фізичні призи акції можна знайти на сторінці Акції. При обробці запиту відповідна вибраному призу кількість Зірок списується з балансу Учасника.

5.14. Призи відрізняються ціною за відкриття, яка вимірюється у Зірках (★):

MacBook Pro 14'' M2 Pro 10xCPU/16xGPU/32GB/1TB Space Gray custom — ціна отримання складає 1 500 000 ★

Генератор бензиновий Hyundai HY 13000LE — ціна отримання складає 1 200 000 ★

EcoFlow DELTA 2 Max (2048 Вт*год) — ціна отримання складає 1 000 000 ★

Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium — ціна отримання складає 700 000 ★

Ноутбук MacBook Air M2 13'' 256GB Midnight — ціна отримання складає 500 000 ★

Смартфон Apple iPhone 15 128GB Yellow — ціна отримання складає 400 000 ★

Стайлер Dyson Airwrap Complete Long Prussian Blue/Rich Copper — ціна отримання складає 250 000 ★

Ігрова консоль Play Station 5 — ціна отримання складає 200 000 ★

Телевізор Samsung — ціна отримання складає 100 000 ★

Акустика Marshall Loud Speaker Acton Ill — ціна отримання складає 50 000 ★

Навушники Apple AirPods 3 — ціна отримання складає 25 000 ★

Павербанк SiliconPower 30 000 mah — ціна отримання складає 15 000 ★

Сертифікат Giftmall — ціна отримання складає 10 000 ★

5.15. Організатор має право періодично на свій розсуд перевіряти фінансову історію учасників Акції для виключення випадків штучної накрутки білетів шляхом внесення реверсивних депозитів. У разі виявлення таких порушень білети та призи Учасника будуть анульовані.

Реверсивним депозитом вважається оборот ігрових замінників гривні (сума ставок), менший за суму депозиту.

5.16. Забороняється використовувати будь-які стратегії з метою виконання вимог щодо відіграшу реверсивного депозиту. Якщо буде встановлено або виявлено факт вчинення подібних дій, а також якщо Організатор має достатні підстави вважати, що дії Учасника Акції спрямовані виключно на отримання фінансової вигоди у вигляді білетів, казино залишає за собою право анулювати всі білети та призи Учасника без можливості оскарження.

6. Інші положення

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Призу та за неможливість скористатись ним із будь-яких причин.

6.2. Виграші Учасників у Акції оподатковуються відповідно до Податкового кодексу України у порядку, передбаченому Правилами організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

6.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує, що він:

● повідомлений про права суб’єкта персональних даних, визначені ст.8 Закону України «Про захист персональних даних»;

● повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних «Учасники Акції»;

● повідомлений про порядок використання персональних даних відповідно до цих Правил;

● повідомлений про порядок поширення персональних даних будь-яким особам, який передбачає дії Організатора щодо передачі третім особам відомостей про фізичну особу з бази персональних даних;

● надав Організатору достовірні документи та інформацію.

6.4. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції тим самим дає свою згоду на:

● на збір та обробку його персональних даних (прізвища, імені, по-батькові, місця проживання (поштової адреси), місцезнаходження, паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, ІР-адреси, номера телефону, електронної адреси, дати народження) будь-яким способом, у базі персональних даних Організатора для забезпечення останнім взятих на себе зобов'язань з метою забезпечення відносин у сфері податкового та бухгалтерського обліку, статистичної звітності, маркетингових досліджень, реклами тощо, відповідно до чинного законодавства України. Надана Учасником Акції згода на збір та обробку персональних даних діє протягом невизначеного строку;

● на передачу його персональних даних третім особам, в тому числі контрагентам Організатора, за плату або безкоштовно. У разі передачі персональних даних третім особам за плату, учасник Акції не претендуватиме і не матиме право на будь-яку винагороду або іншого виду компенсації;

● безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, власного зображення, аудіо- та відеоматеріалів з його участю Організатором Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою способами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною /маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені), будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території України. Таке використання не буде відшкодовуватися Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, ст. 8 Закону України «Про рекламу».

● на використання та поширення його коментарів, думок, відповідей на питання тощо будь-яким незабороненим законом способом, в тому числі, але не виключно, при здійсненні публічного показу, відтворення, надання інтерактивного доступу та поширення його зображення та відеозапису з його участю.

6.5.У разі зміни персональних даних, Учасник Акції зобов’язаний надати Організатору інформацію про такі зміни протягом 10 робочих днів з моменту виникнення змін для внесення персональних даних в базу персональних даних Організатора.

6.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду.

6.7. У разі виникнення питань стосовно Акції, Учасники можуть звертатися за наступними контактами [email protected]

6.8. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором у будь-який час протягом Періоду проведення Акції. Інформування про зміни і доповнення здійснюється шляхом розміщення оновлених Правил на сайті Організатора. Зміни і доповнення до Правил набувають чинності в силу з моменту опублікування, якщо інше не передбачено відповідними змінами або доповненнями. Організатор може повідомляти Учасників про зміни в Правилах за допомогою листів, дзвінків або SMS.

6.9. Якщо інше прямо не визначено у цих Правилах, терміни, що вживаються у Правилах, використовуються у значенні, встановленому у Правилах організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Правила організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, в тому числі Бонусна політика, яка є невід’ємною частиною Правил організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, застосовуються до Акції, якщо інше прямо не передбачено у цих Правилах.

15. Джекпоти

15.1 В Онлайн-казино Slotoking існує 4 незалежних один від одного прогресивних Джекпота: RED, SILVER, GOLD, DIAMOND. Вони відрізняються один від одного сумами виграшів та сумами ставок, мінімально допустимими для участі в розіграші.

15.2 Участь у розіграші Джекпот автоматично бере кожен Користувач казино Slotoking, граючи в джекпот-іграх, за ставкою не нижче зазначеної. Можливість претендувати на Джекпот мають всі користувачі, які внесли хоча б 1 успішний депозит.

15.3 Список ігор, в яких відбувається розіграш Джекпот на сайті, наведено в рубриці "Джекпот".

15.4 Мінімально допустимі ставки для участі в розіграші Джекпот складають:

Джекпот

Валюта

     

 

 

RED

1,00

 

 

SILVER

1,00

 

 

GOLD

9,00

 

 

DIAMOND

25,00

 

 

Наприклад: користувач, що грає за ставкою 15     , може виграти 1 із 3-х Джекпотів: RED, SILVER або GOLD.

15.5 У розіграші Джекпотів беруть участь у тому числі й ставки користувачів з активними бонусами, КРІМ бонусів: Видані адміністрацією призи, Кешбек, всіх бонусів понад 200%. Також при відіграші деяких бонусів користувачам може бути недоступною участь у розіграші джекпотів казино.

15.6 Швидкість накопичення банку кожного Джекпоту залежить від активності користувачів у джекпот-іграх: чим більше користувачів здійснюють ставки в джекпот-іграх, тим швидше накопичується банк.

15.7 Випадання джекпоту відбувається після накопичення банку в довільному порядку одному з користувачів, які грають у джекпот-іграх. Адміністрація Казино та його співробітники не можуть передбачати та/або вплинути на час випадання джекпоту та його суму (вони цього не знають).

15.8 Джекпот завжди зараховується на Основний баланс облікового запису, тобто на нього не накладаються жодні обмеження та умови відіграшу.

15.9 Виграші за Джекпотами GOLD та DIAMOND виплачуються протягом 7 днів з моменту подання заявки на виведення коштів.

15.10 Актуалізація сум Джекпотів, вказаних на сайті, відбувається кожні 10 секунд. У зв'язку з цим, сума Джекпота, що випала, може незначно відрізнятися від суми, зазначеної в цей момент на сайті.

 

16. Програма лояльності

 

16.1 Усі користувачі сайту, що пройшли верифікацю особистості, номеру телефону та електронної адреси, беруть участь у програмі лояльності, концепт якої передбачає багаторівневу систему з бонусами й привілеями. Розмір бонусів залежить від ігрової активності користувача — здійсненими ставками на вебсайті «slotoking.ua».

16.2 Кожна сума ставок з основного балансу у розмірі 50 (п'ятдесяти) гривень зараховує у профіль гравця 1 бал — вимірювальну одиницю ігрової активності. Бали накопичуються — набравши необхідну кількість балів, гравець здобуває новий рівень Ліги, у якій знаходиться. Якщо сума ставок гравця у 50 разів перевищує суму внесеного депозиту, всі подальші ставки, без внесення наступного депозиту, більше не принесуть бали прогресу програми лояльності. 

16.3 Програма лояльності передбачає 5 статусів або ліг гравців — Ліга Лицарів, Ліга Баронів, Ліга Герцогів, Ліга Принців і Ліга Королів.

16.4 Кожна ліга має 10 рівнів. Усі гравці починають з першого рівня й переходять до наступних рівнів у порядку зростання, збираючи достатні для цього суми балів. Коли гравець досягнув десятого рівня, бали починають накопичуватися для переходу у перший рівень наступної ліги.

16.5 Суми балів, необхідні для досягнення нових рівнів, залежать від статусу — усі суми прописані у таблиці нижче разом із бонусами, які можна отримати за проходження кожного рівня. При цьому вейджер для бонуса у вигляді фріспінів складає х35, а Вейджер для бонуса у вигляді грошей — х40.

Ліга Лицарів
Рівень Кіл-ть балів Сума бонусу FS
Кіл-ть Ставка
12-20 FS0.5 ₴
25-30 FS0.5 ₴
310-30 FS0.6 ₴
412-30 FS0.8 ₴
514-30 FS1 ₴
616-30 FS1.5 ₴
720-30 FS1.5 ₴
840-50 FS1₴
960-50 FS1.2₴
1080-50 FS1.5₴
Ліга Баронів
Рівень Кіл-ть балів Сума бонусу FS
Кіл-ть Ставка
120-20 FS1 ₴
240-30 FS1 ₴
360-50 FS1 ₴
480-50 FS1.2 ₴
5100-50 FS1.5 ₴
6120-50 FS1.8 ₴
7140-100 FS1.2 ₴
8160-100 FS1.5 ₴
9200-100 FS1.5 ₴
10300-100 FS2 ₴
Ліга Герцогів
Рівень Кіл-ть балів Сума бонусу FS
Кіл-ть Ставка
160-100 FS1 ₴
2100-100 FS1.2 ₴
3130-100 FS1.5 ₴
4160-100 FS1.5 ₴
5200-100 FS2.5 ₴
6300300 ₴--
7400-100 FS4 ₴
8600500 ₴--
9800-100 FS10 ₴
1010001500 ₴--
Ліга Принців
Рівень Кіл-ть балів Сума бонусу FS
Кіл-ть Ставка
1200-100 FS10 ₴
21000-150 FS10 ₴
320001500 ₴--
450002000 ₴--
5100002500 ₴--
6140003000 ₴--
7180005000 ₴--
82480010000 ₴--
93200015000--
103600020000--
Ліга Королів
Рівень Кіл-ть балів Сума бонусу FS
Кіл-ть Ставка
11000010000 ₴50 FS10 ₴
22000015000 ₴50 FS30 ₴
35000020000 ₴50 FS50 ₴
410000030000 ₴50 FS60 ₴
513000040000 ₴100 FS150 ₴
616000050000 ₴100 FS150 ₴
722000060000 ₴100 FS150 ₴
828000080000 ₴100 FS300 ₴
9360000100000 ₴100 FS500 ₴
10400000100000 ₴200 FS500 ₴

16.6 За досягнення кожного рівня гравець отримує бонус у вигляді коштів, що нараховуються на ігровий рахунок гравця, фріспінів або їх комбінації. Чим вище ліга та рівень гравця, тим більша сума бонусів нараховується йому за досягнення рівня. Розмір бонусу визначається Організатором азартних ігор.

16.7 Кожен календарний місяць прогрес рівнів усіх гравців оновлюється — користувачі програми лояльності переходять на перший рівень свого актуального статусу. Якщо протягом календарного місяця гравець не пройшов жодного рівня ліги, в якій він знаходиться, гравець переходить у попередню лігу.

16.8 Гравці зі статусом Ліги Принців і Ліги Королів отримують послуги індивідуальної клієнтської підтримки від особистого менеджера.

16.9 Гравці, які знаходяться у Лізі Баронів і лігах вище, можуть отримувати кешбек щотижня, у разі його активування. Активація кешбеку щотижня залишається на розсуд гравця. 

16.10 Щоб почати отримувати кешбек, потрібно перейти у розділ “Бонуси”, натиснути кнопку “Активувати” на картці кешбеку та внести депозит. 

16.11 Сума кешбеку акумулюється з моменту його активації і до кінця календарного тижня. 

16.12 Формула розрахунку суми кешбеку: (сума депозитів за тиждень - (виплати + сума бонусних нарахувань + сума на основному балансі)) * (% кешбеку + % бустер “Збільшений % кешбеку”).

16.13 Мінімальна сума нарахування кешбека: 5 UAH

16.14 Максимальна сума виведення коштів від виграшу у азартну гру, отриманого за рахунок кешбеку, може бути обмежена до показника в Х10 від суми нарахованого кешбеку

16.15 Кешбек нараховується бонусами, у вигляді ігрових замінників гривні. Щоб отримати кешбек, необхідно перейти у розділ “Бонуси”, знайти картку бонусу на якій вказана сума нарахованого кешбеку та натиснути кнопку "Отримати".

16.16 Гравці, яким було нараховано кешбек, можуть перевести його на основний рахунок починаючи з понеділка, протягом 48 годин, для цього у розділі “Бонуси” необхідно натиснути кнопку “Отримати” на картці нарахованого кешбеку. 

16.17 Чим вище клас ліги, в якій знаходиться гравець, тим більший відсоток кешбеку нароховується гравцю. 

 • Ліга Лицарів — 0% кешбеку.
 • Ліга Баронів — 2% кешбеку.
 • Ліга Герцогів — 5% кешбеку.
 • Ліга Принців — 7% кешбеку.
 • Ліга Королів — 14% кешбеку.

16.18 Якщо протягом тижня гравець активував кешбек і потім перейшов у наступну лігу, де за умовами більший відсотком кешбеку, гравець зможе скористатися збільшеним відсотком кешбеку тільки з найближчого понеділка.

16.19 Якщо на момент переходу у лігу вище за класом кешбек не був активований, гравець може уже в поточному календарному тижні активувати кешбек зі збільшеним %, за умовами ліги, у яку він перейшов.

16.20 Бустер “Збільшений % кешбеку” можна застосувати лише до неактивованого кешбеку. Коли гравець активує бустер “Збільшений % кешбеку” маючи активований кешбек, бустер застосовується до кешбеку наступного тижня.

16.21 Щодня, 1 раз на 24 години, гравцям пропонується зробити оберт Колеса з бонусами й гарантовано отримати приз у вигляді бонусу або бустеру. 

16.22 Перелік та умови призів змінюються в залежності від ліги, в якій знаходиться гравець. 

16.23 Якщо гравець не зробив паузи між прокрутами колеса більше ніж 48 годин і 6 діб підряд робив оберт Колеса, то на сьомий раз йому стане доступий 1 оберт Колеса з призами, які не потребують поповнення рахунку.

16.24 За перехід у вищий клас ліги гравцеві пропонується обрати 1 із 3 бустерів. Також гравець може виграти бустер у Колесі. Бустер — це спеціальний бонус, який надає переваги у грі, покращує умови гри або дозволяє отримати приз.

16.25 Одночасно може діяти лише 1 бустер.

16.26 Активація одного бустера відміняє попередній, окрім бустерів які не мають довготривалого ефекту: Новий рівень, Подарунок-сюрприз і Колесо Фортуни.

16.27 Гравець може отримати наступні бустери:

 • х2 на 24 години — при активації бустеру усі ставки будуть приносити удвічі більше балів протягом доби.
 • Збільшений % кешбеку — при активації бустеру до актуального відсотка кешбека додається до 3%.
 • бустер застосовується тільки на не активований кешбек
 • якщо гравець вже активував кешбек і тільки після цього активує бустер кешбеку, в такому випадку бустер буде застосовано наступного тижня, на період кешбеку. 
 • Збереження прогресу — при активації бустеру актуальний рівень гравця зберігається на наступний календарний місяць.
 • Колесо Фортуни —  при активації бустеру гравець зможе відразу покрутити Колесо з призами, які не потребують поповнення рахунку.
 • Подарунок-сюрприз — при активації бустеру гравець зможе отримати подарунок від свого менеджера.
 • Новий рівень — при активації бустеру гравець зможе перейти у наступний рівень й отримати нагороду, відповідну цьому рівню.
 • 16.28 Ігри, які не беруть участь у програмі лояльності: всі ігри рубрики Live-казино, краш-ігри, інші ігри. Ставки у слотах провайдера ігор Amatic, враховуються на 50% від суми ставки.

16.29 Організатор азартних ігор залишає за собою право виключити гравця із програми лояльності на власний розсуд.

16.30 Організатор азартних ігор може змінювати умови програми лояльності на власний розсуд.

ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

SLOTOKING може використовувати Персональні дані Гравця, щоб зв'язатися з Гравцем по пошті, телефону, електронною поштою або SMS, щоб повідомити про роботу системи, продукцію та послуги, що пропонуються SLOTOKING Клієнтам, включаючи будь-які спеціальні пропозиції та акції, які можуть зацікавити Гравця.

Дані правила, а також договір про участь в азартній грі (договір оферти) можуть бути змінені, доповнені Організатором азартних ігор з повідомленням гравця про такі зміни, шляхом розміщення оновленої редакції на вебсайті за адресою «slotoking.ua».

Здійснення Гравцем ставки в азартній грі казино, дає Організатору підстави вважати, що Гравець ознайомився з Правилами та погодився брати участь у відповідній азартній грі на умовах, що в них вказані.

Грайте свідомо!