Політика конфіденційності казино SlotoKing

Політика конфіденційності

 

Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена з метою захисту і обробки персональних даних гравців (клієнтів), що користуються сайтом, і спрямована на захист їх прав в порядку, визначеному Закону України «Про захист персональних даних».

Терміни

 • База Персональних даних - сукупність упорядкованих Персональних даних Гравців в електронній формі та/або у формі картотек.
 • Гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, не перебуває в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння, не визнана організатором азартних ігор небажаною, не має інших законодавчих обмежень на участь у грі, яка за власним бажанням бере участь в азартній грі, яка погоджується з правилами організатора азартних ігор. Гравець є суб’єктом Персональних даних, користується Сайтом і надає Товариству через Сайт свої Персональні дані.
 • Згода на Обробку Персональних даних - добровільне волевиявлення Гравця щодо надання дозволу на Обробку його Персональних даних, висловлене при заповненні ідентифікаційної картки на Сайті шляхом проставлення відповідної відмітки в ідентифікаційній картці.
 • Обробка Персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення Персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 • Онлайн-система організації та проведення азартних ігор (Онлайн-система) – це програмний продукт Winnersoft, який є сукупністю технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації.
 • Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про Гравця, який ідентифікований або може бути ідентифікований.
 • Сайт – веб-сайт Товариства за посиланням: https://slotoking.ua/
 • Товариство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Слотс Ю.Ей.», адреса: Україна 03150 м. Київ, вул. Ділова, буд. 6, ідентифікаційний код 43846231, володілець Персональних даних, що визначає мету Обробки Персональних даних, встановлює склад Персональних даних та процедуру їх Обробки.

Загальні положення

Гравець надає Товариству свої Персональні дані шляхом заповнення ідентифікаційної картки на Сайті та надає свою Згоду Товариству на Обробку Персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Товариство перевіряє достовірність одержаної від Гравця інформації щодо Персональних даних з метою ідентифікації Гравця.

Товариство має право вносити зміни в Політику шляхом розміщення нової редакції Політики на Сайті.

Склад Персональних даних

Гравцем надаються наступні Персональні дані, які зберігаються у ідентифікаційній картці Гравця:

 • прізвище та ім’я;
 • дані документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи її спеціальний статус;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • номер телефону;
 • дата народження;
 • адреса електронної пошти.

Гравець завантажує у свою ідентифікаційну картку скан-копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи її спеціальний статус, та скан-копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Надані Гравцем Персональні дані зберігаються у Базі Персональних даних Товариства.

Гравці використовують для ідентифікації свої персональні логіни і паролі. Паролі в базі Персональних даних зберігаються в зашифрованому вигляді.

З метою проведення заходів, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Товариство може вимагати надання іншої інформації та документів відповідно до діючого законодавства та Правил фінансового моніторингу Товариства, а також засвідчення (підписання) документів згідно з вимогами законодавства.

Також для верифікації Гравця Товариство може вимагати у Гравця особисто зробити  своє зображення (фотографію) обличчя та своє зображення (фотографію) з документом, що посвідчує його особу (селфі).

Права Гравця

Гравець має права, передбачені Законом України  «Про захист персональних даних».

Гравець при заповненні ідентифікаційної картки на Сайті шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на Обробку своїх Персональних даних, підтверджує та гарантує, що він ознайомлений зі своїми правами, вказаними в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» та погоджується з усіма правилами і умовами Політики.

Мета Обробки Персональних даних

Персональні дані Гравця обробляються з метою:

 • забезпечення ідентифікації (верифікації) та перевірки Гравця;
 • забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, що виникають при участі Гравця у азартній грі у мережі Інтернет;
 • забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки Персональних даних відповідно до діючого законодавства на період, необхідний для такої обробки.

Процедура Обробки Персональних даних

Персональні дані обробляються Товариством самостійно відповідно до визначеної мети Обробки за допомогою автоматизованих засобів Онлайн-системи.

Товариство також може залучати третіх осіб для обробки персональних даних на підставі договорів з такими особами, за умови забезпечення такими особами належного захисту персональних даних Гравця.

Строк зберігання Персональних даних

Зберігання Персональних даних Гравця здійснюється протягом терміну, який необхідний Товариству для виконання своїх обов’язків, визначених законодавством України.

У будь-якому разі Персональні дані зберігаються не довше, ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися.

Забезпечення захисту Персональних даних

Товариство вживає необхідних заходів для забезпечення захисту Персональних даних від випадкової втрати або знищення, незаконної Обробки, у тому числі від незаконного знищення чи доступу до Персональних даних.

Товариство зобов’язується не передавати Персональні дані третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Місцезнаходження Персональних даних

Персональні дані зберігаються у Базі Персональних даних Товариства на сервері (серверах), що належать Товариству на праві власності або надані Товариству у користування на підставі відповідних договорів.