Правила та умови акції «Приведи друга»

1. Основні положення

1.1. Організатором Акції «Приведи друга» (далі «Акція») є ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» (далі «Організатор»), що має діючі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет - Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей, рішення про видачу ліцензії №245 від 31.08.2023 року.

1.2. Організація і проведення Акції регламентовані цими правилами (далі «Правила»), офіційний текст яких опубліковано на сайті www.slotoking.ua.

 

2. Загальні умови проведення та участі в Акції

2.1. Мета проведення - популяризація торговельної марки Організатора.

2.2. Акція є постійно діючою акцією. Терміни проведення Акції можуть бути змінені Організатором шляхом внесення змін до даних Правил. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації в разі зміни термінів Акції.

2.3. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

2.4. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з цими Правилами, зобов’язуються їх виконувати і керуватися ними у взаєминах з Організатором та іншими Учасниками.

2.5. Ці Правила є попереднім договором, і у випадку відмови від їх виконання Учасники втрачають право на отримання призу.

2.6. Участь Учасника в Акції означає, що він ознайомлений з цими Правилами та погоджується з ними.

2.7. Погоджуючись з Правилами, Учасник повинен дотримуватись принципів відповідальної гри, що розміщені на сайті Організатора. Беручи участь у даній Акції, Учасник висловлює свою згоду з даними Правилами, і тим самим зобов'язується дотримуватися їх. Повне дотримання всіх положень даних Правил є необхідною умовою для участі в Акції. Учасник Акції, який не дотримується Правил Акції, може втратити статус Учасника і право на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

2.8. Метою проведення цієї Акції не є видача гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків, товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця в азартній грі.

 

3. Місце проведення Акції

3.1. Місцем проведення Акції є веб-сайт www.slotoking.ua.

 

4. Вимоги до Учасників

4.1. Учасником Акції може стати будь-який дієздатний громадянин, який досяг 21-річного віку, не включений до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та який має право бути гравцем відповідно до Правил організатора азартних ігор у мережі Інтернет та законодавства України.

4.2. Беручи участь в Акції, Учасник не вносить плату, пов’язану з участю в Акції.

4.3. Передача прав Учасника Акції іншим особам не допускається.

4.4. Будь-яке порушення з боку Учасника даних Правил та/або Правил організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет є підставою для позбавлення його права участі в Акції.

4.5. Учасник, який не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку його персональних даних, втрачає право на подальшу участь в Акції.

4.6. Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних із можливою участю в Акції.

4.7. Організатор має право на перевірку реєстраційних даних і транзакцій учасників гри, які отримали право на участь в Акції. Якщо в ході перевірки буде виявлено, що Учасник використовує заборонені стратегії або шахрайство, в тому числі мультиакаунтинг, Організатор має право відмовити такому учаснику або групі учасників в участі в Акції

4.8. Адміністрація Організатора має право:

 • вимагати від Учасника дотримання цих Правил;
 • відмовити будь-якій особі в участі в Акції в разі порушення Правил та/або Правил організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет;
 • змінити призи.
 • відмовити у реєстрації в Акції, а також заборонити подальшу участь в Акції будь-якій особі, яка підробляє або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або будь-яких етапів Акції, та/або діє деструктивним чином, ображає, загрожує Організатору, його працівникам та представникам та/або завдає шкоди Організатору, його працівникам або представникам чи будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із Акцією.

4.9. Адміністрація Організатора не несе відповідальності:

 • за перенесення термінів і помилки при проведенні Акції;
 • за невиконання Учасником своїх обов'язків, передбачених цими Правилами;
 • за помилки в роботі та інші технічні неполадки операторів зв'язку, які безпосередньо обслуговують Учасників й Організатора;
 • за одержання від Учасників неповних та/або некоректних контактних та/або інших відомостей, необхідних з метою проведення Акції;
 • за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань перед Учасниками внаслідок збоїв у телекомунікаційних і енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій будь-яких третіх осіб.

 

5. Опис та умови Акції

5.1. Учасники акції

Referer – гравець, що має зареєстрований ігровий рахунок на сайті www.slotoking.ua, якій ділиться своїм реферальним посилання з "другом". Таким чином "запрошує" нового користувача зареєструватися на сайті та грати. Забороняється запрошувати осіб, які не можуть бути гравцями відповідно до Правил організатора азартних ігор у мережі Інтернет та законодавства України.

Referral ("друг") – новий користувач, якій отримав реферальне посилання від referer, і по цьому посиланню перейшов на сайт і зареєструвався.

Учасники акції повинні відповідати вимогам, встановленим у п. 4.1. цим Правил, Правилам організатора азартних ігор у мережі Інтернет та законодавства України стосовно гравців.

Умови відкриття та використання ігрового рахунку регулюються Правилами організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, які опубліковані на сайті Організатора.

5.2. Механіка акції

 1. Referer з особистого кабінету, а саме з розділу сайту Приведи друга одним із запропонованих Організатором акції способом відправляє реферальне посилання Referral.
 2. Referral отримує посилання від Referer та переходить по ньому на сайт www.slotoking.ua.
 3. Referral на сайті проходить реєстрацію.
 4. Referral виконує умови акції, встановлені Правилами.
 5. Referer і Referral отримують призи, як учасники акції, які виконали всі умови.

5.3. Призи

Після того, як умови акції будуть виконані, учасникам акції нараховуються призи:

Referer:  в формі бонуса, який нараховується в розділ Бонуси, звідки їх можна вивести на основний рахунок у наступній сумі: до 5 друзів – 250 ₴ за кожного, від 6 до 15 друзів – 350 ₴ за кожного, від 16 друзів - 500 ₴ за кожного.

Referral: 500₴ на бонусний баланс з вейджером х20 . Бонус має бути обов'язково відіграний. Для того, щоб відіграти бонус, Referral має зробити ставки на суму у 20 разів більше ніж сума виграшу, що отриманий за рахунок Free Spins. Після того, як бонус буде відіграний, ігрові замінники гривні надійдуть в формі бонусу в розділ бонуси, звідки їх можна вивести на основний рахунок.

Приз доступний для активації 72 години

Виплати з основного рахунку здійснюється відповідно до Правил організатора азартних ігор у мережі Інтернет.

5.4. Умови та можливості акції для:

Referer

 1. Може запрошувати необмежену кількість друзів будь-яким із способів, запропонованих Організатором акції на сайті. Кількість призів для учасника необмежена.
 2. Нарахування ігрових замінників гривні на основний рахунок відбувається протягом 72 годин з моменту виконання умов акцій referral та перевірки їх виконання Організатором (а саме: вніс депозитів на суму від 1 000 ₴ та зробив ставок на суму від 1 000 ₴). Приз приходить у формі бонусу в розділ Бонуси і Referer одразу може подавати заявку на виплату відповідно до правил організатора азартних ігор у мережі Інтернет. Організатор акції має залишає за собою право здійснювати перевірку платіжних засобів, що використовуються відповідно до правил організатора азартних ігор у мережі Інтернет.

Referral

 1. Новий користувач на проєкті. Має зареєструватися по реферальному посиланню. При визначенні порядку реєстрації організатор використовує правило: «Last cookie wins», тобто, вважає «гостя» сайту www.slotoking.ua учасником акції, якщо остання кука була з реферального посилання Referer;
 2. Після реєстрації  повинен внести депозитів на суму від 1 000 ₴ (включно).
 3. Приз передбачений акцією зараховується на бонусний рахунок відразу після виконання умов Акції. Приз треба відіграти.
 4. Організатор акції залишає за собою право здійснювати перевірку платіжних засобів, що використовуються відповідно до правил організатора азартних ігор у мережі Інтернет.

5.5. Результати акції

Результати участі в акції  Referer  організатор акції показує в розділі особистого кабінету користувача «Приведи друга»:

 1. Кількість зареєстрованих "друзів" за посиланням учасника протягом усього часу існування акції;
 2. Кількість "друзів", які виконали умови акції протягом усього часу існування акції;
 3. Сума зароблених ₴ учасником протягом усього часу існування акції.

  

6. Інші положення

6.1. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання призів та за неможливість скористатись ними із будь-яких причин.

6.2. Виграші Учасників у Акції оподатковуються відповідно до Податкового кодексу України у порядку, передбаченому Правилами організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

6.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує:

 • повідомлений про права суб’єкта персональних даних, визначені ст.8 Закону України «Про захист персональних даних»;
 • повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних «Учасники Акції»;
 • повідомлений про порядок використання персональних даних відповідно до цих Правил;
 • повідомлений про порядок поширення персональних даних будь-яким особам, який передбачає дії Організатора щодо передачі третім особам відомостей про фізичну особу з бази персональних даних;
 • що надані Учасником Акції Організатору документи та інформація є достовірними.

6.4. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції тим самим дає свою згоду на:

 • на збір та обробку його персональних даних (прізвища, імені, по-батькові, місця проживання (поштової адреси), місцезнаходження, паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, ІР-адреси, номера телефону, електронної адреси, дати народження) будь-яким способом, у базі персональних даних Організатора для забезпечення останнім взятих на себе зобов'язань з метою забезпечення відносин у сфері податкового та бухгалтерського обліку, статистичної звітності, маркетингових досліджень, реклами тощо, відповідно до чинного законодавства України. Надана Учасником Акції згода на збір та обробку персональних даних діє протягом невизначеного строку;
 • на передачу його персональних даних третім особам, в тому числі контрагентам Організатора, за плату або безкоштовно. У разі передачі персональних даних третім особам за плату, учасник Акції не претендуватиме і не матиме право на будь-яку винагороду або іншого виду компенсації.

6.5. У разі зміни персональних даних, Учасник Акції зобов’язаний надати Організатору інформацію про такі зміни протягом 10 (робочих) робочих днів з моменту виникнення змін для внесення персональних даних в базу персональних даних Організатора.

6.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду.

6.7. У разі виникнення питань стосовно Акції, Учасники можуть звертатися за наступними контактами [email protected].

6.8. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором у будь-який час протягом Періоду проведення Акції. Інформування про зміни і доповнення здійснюється шляхом розміщення оновлених Правил на сайті Організатора. Зміни і доповнення до Правил набувають чинності в силу з моменту опублікування, якщо інше не передбачено відповідними змінами або доповненнями.

6.9. Якщо інше прямо не визначено у цих Правилах, терміни, що вживаються у Правилах, використовуються у значенні, встановленому у Правилах організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Правила  організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, в тому числі Бонусна політика, яка є невід’ємною частиною Правил організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, застосовуються до Акції, якщо інше прямо не передбачено у цих Правилах.